Kongens residens

Brug jeres kroppe til at beregne areal og omkreds af kongens residens.

Tema: Kongens residens (areal & omkreds)

Udarbejdet afJesper Andersen, Mustafa Yandim, Henrik Kristian Thysted og Marcus Demant Nielsen fra Læreruddannelsen Absalon, Vordingborg.

Vær opmærksom på, at der kræves tilmelding/booking til forløbet.

Læreren står selv for gennemførelsen af forløbet.

Se nederst, hvordan man gør.
Her finder du også printvenlige pdf'er med både lærervejledning og opgaveark.

 

Målgruppe:

Opgaverne er beregnet til elever i 4.-6. klasse, men elever på andre klassetrin kan også have glæde af at arbejde med opgaverne. Der lægges op til ikke at bruge lommeregner.

Der lægges op til, at eleverne arbejder sammen i grupper à 4 elever.

 

Forforståelse:

Eleverne skal have kendskab til egenskaber ved udvalgte plane geometriske figurer.

Ligeledes kræver opgaverne viden om arealberegning af hhv. cirkler, trekanter og firkanter.

Eleverne skal have kendskab til brøker og procentregning.

Eleverne skal bruge kroppen som måleredskab, så de skal på forhånd have målt relevante kropsdele - fod, skridtlængde, armlængde, håndlængde etc.

 

Læringsmål:

  • Eleven udvikler metoder til at måle og beregne arealer og omkreds på.
  • Eleverne lærer at måle med deres kroppe.
  • Eleverne udvikler metoder inden for overslagsregning.
  • Eleverne kan udtrykke forholdsberegninger som brøk- og/eller procentregning.

 

Materialer:

På turen til Danmarks Borgcenter får eleverne brug for skriveredskaber og selve opgaven.

Husk selv at downloade og printe elevopgaverne! (Se nedenfor)

 

Svar til opgaven:

Mål på kongens residens 85 m × 42 m   =

3570 m2

Mål på omkreds af kongens residens 2 × 85 m + 2 × 42 m  = 254 m
Mål på kongens gemakker 28 m × 7 m  =

196 m2

Mål på omkreds af kongens gemakker 2 × 28 m + 2 × 7 m  = 70 m
Mål på omkreds af borgcenteret   805,2 m
Areal af det samlede borgcenter er ca.  

36.000 m2

 

Efterbehandling:

Efter turen til Danmarks Borgcenter arbejdes der videre med elevernes målinger. Det er oplagt at sammenligne det område, kongen boede på, med størrelsen af elevernes eget klasselokale eller evt. deres egne hjem. Det er ligeledes oplagt at diskutere, hvor præcise elevernes opmålinger har været. Hvilke fejlkilder kan eleverne nævne?

 

Printvenlige pdf'er:

Lærervejledning

Elevopgaver

 

Booking:

Forløbet er helt gratis!

Men af praktiske årsager (evt. adgang til Gåsetårnet og redskaber) kræves der tilmelding.

Skriv til undervisning@museerne.dk.

Fortæl os, hvem I er (skole, klasse), og hvor mange I er (elever og lærere).

Fortæl også, hvilket forløb I ønsker, og hvornår (dato, tidspunkt) I kommer til Danmarks Borgcenter.

Skriv også meget gerne, hvis I derudover også ønsker adgang til udstillingen. Det er også gratis, men rart for os at vide.