Afslutning

Hvorfor tog vikingerne ud i verden på deres mange togter?

Hvad fik dem til at tage afsted?

Ingen ved med sikkerhed, hvorfor vikingerne tog afsted, men mange har en mening om det eller et bud på det.

 

I skal nu bruge alt det, I har lært, til at diskutere, hvorfor vikingerne tog ud på togter.

Tænk over, hvad I tror, der var de vigtigste grunde til at vikingerne tog på togter.

Var grundene måske forskellige, afhængigt af hvor de tog hen?

 

Diskuter i grupper, inden I samles med hele klassen og præsenterer jeres bud.

Og husk: Man behøver ikke være enig!