Samfundet

Ikke alle var lige i vikingernes samfund. Nogle havde mere magt og ejede ting, der var mere værd, end andre. Det vigtigste, man kunne eje i vikingetiden, var jord. Man levede nemlig af dét, man kunne dyrke på jorden.

De fleste i vikingetiden var bønder. Derfor var det vigtigt at have jord og at have meget af det. Hvis man havde rigtig meget jord, havde man nemlig også meget mad. Og så kunne man ansætte folk til at arbejde for sig.

Derfor havde dem, der havde mest jord, også mest magt. De kunne nemlig ansætte folk til at arbejde for sig, som bønder, krigere eller noget helt andet.

Dem, der havde mest jord og mest magt i vikingernes samfund, var jarlerne. En jarl var lige under kongen i hierarkiet.

Jarl Frithjof fra Norge

 

Det værste, man kunne være i vikingernes samfund var træl. En træl var en slave. Det vil sige, at det var mennesker, som var ejet af andre mennesker. Derfor kunne trælle ikke rigtigt bestemme noget selv. De skulle gøre, som deres herre befalede dem. De kunne heller ikke eje noget.

Danske vikinger på vej mod at plyndre Winchester i 800-tallet.

Mon ikke de også tog trælle med hjem fra dette togt ...?

Tegning: J.W. Kennedy

 

Øvelse

Test din stilling i vikingernes samfund

I skal nu lave en øvelse om hierarkiet i vikingetidens samfund.

Gå sammen i grupper på 3 og find et sted med god plads, og hvor I kan høre hinanden.

 

I skal nu undersøge pladsen i samfundet for 3 personer fra vikingetiden.

Fordel de følgende 3 personer blandt jer:

  • Trællen
  • Bonden
  • Jarlen

 

Når I er blevet enige om, hvem der er hvem, læser I reglerne for spillet.

Regler for spillet

I skal starte med at stille jer op på en række ved siden af hinanden med jeres tablet eller pc i hånden.

Spillet går ud på, at I får en række spørgsmål om jeres karakter. Alle får de samme spørgsmål, men svarene på spørgsmålene er forskellige for jeres karakterer. Afhængigt af svaret vil I få besked på at gå et skridt frem eller tilbage fra jeres plads i rækken. Hver gang, I går et skridt frem, rykker I en plads op i hierarkiet i vikingernes samfund. Hver gang, I går et skridt tilbage, rykker I et skridt ned i hierarkiet i vikingernes samfund. Det er også vigtigt, at I aftaler, hvor store skridt I tager!

 

Spillet foregår ved, at jarlen læser det første spørgsmål højt for de andre.

Herefter læser trællen sit svar på spørgsmålet op for de andre.

Derefter læser Bonden sit svar op for de andre.

Til sidst læser Jarlen sit svar op for de andre.

 

Når alle har læst deres svar op, udfører I den handling, som står under jeres svar, som vil fortælle jer, om I skal gå et skridt frem eller tilbage.

Når alle har udført deres handling og er klar til at gå videre, trykker I på 'Videre'-pilen, så I kommer videre til næste spørgsmål.

Jarlen læser spørgsmålet op og processen gentages.

 

Når spillet er slut, skal I lægge mærke til, hvor i hierarkiet, I står!

Er I klar?

Hent spillet her.

Gruppedrøftelse

Drøft, hvad der var afgørende for placeringen i samfundet.

  • Hvad betød det at være fri i vikingetiden? Hvad betyder frihed for jer i dag?
  • Hvad betød det, hvem man var i familie med? Har jeres familie betydning for, hvilken status I har i jeres fællesskab?
  • Hvad betød det at eje noget? Betyder det noget for jeres status, hvad I og jeres familie ejer?
  • Hvad betød det for en viking at have ansatte? Ville I have en anden status, hvis jeres familie havde ansatte derhjemme?
  • Hvad betød det for en viking at have mulighed for at tale med dér, hvor beslutningerne træffes? Har du selv mulighed for det i din hverdag? Hvor? Og er det vigtigt for dig?