Kristendom i vikingetiden

Denne kirkeklokke blev fundet 1978 i vikingehandelsbyen Hedeby.

Den er fra omkring år 950.

 

Ansgar

Selvom vikingerne for det meste var asatroende, kendte de godt til kristendommen. I det meste af Europa var folk nemlig kristne. De mødte de kristne på deres handelstogter og andre rejser ud i verden. Efterhånden begyndte de kristne at sende folk til vikingernes lande for at prøve at omvende vikingerne fra den nordiske mytologi til den kristne tro. Til at starte med gik det ikke så godt. En af de første, der prøvede at omvende vikingerne, var ærkebispen Ansgar. Han havde fået til opgave at sprede det kristne budskab i Skandinavien.

Lyt til lydklippet, hvor Ansgars efterfølger som ærkebiskop, Rimbert, prøver at skrive historien om Ansgar.

 

 

Jellingstenen

I mange år gik det langsomt med at sprede det kristne budskab. Men vi ved, at der skete noget omkring 100 år efter Ansgar. Vi kender en stor runesten fra midten af 900-tallet. Den er rejst af kong Harald Blåtand af Danmark. Det er en meget speciel runesten, for på den praler Harald Blåtand med at have gjort to meget store ting. Han påstår for det første, at han fik samlet hele Danmark og Norge til ét rige. Og så påstår han, at han gjorde danskerne kristne. Det er to meget vigtige ting i Danmarks historie. Og Harald Blåtand påstår på runestenen, at det var ham, der gjorde det.

 

Teksten på Jellingestenen:

”Kong Harald bød gøre disse kumler efter Gorm sin far og efter Thyra sin mor - den Harald, som vandt sig hele Danmark og Norge og gjorde danerne kristne.”

Jellingstenen fra tre sider

Fotos: Roberto Fortuna, Nationalmuseet

Harald Blåtand er den første, der påstår, at danskerne nu er kristne. Derfor bliver Jellingstenen kaldt for "Danmarks dåbsattest". Jellingstenen er en meget vigtig kilde i Danmarks historie.

 

Hvis du kigger på indersiden af et dansk pas, vil du se et billede af Jellingstenen. Hver gang en dansker tager til udlandet, har han eller hun altid lidt af "Danmarks dåbsattest" med sig.

 

Lad os komme i gang med gåden ...

 

Hvorfor ville Harald overhovedet gøre danskerne kristne?

Vi ved, at Harald oprindeligt selv troede på de nordiske guder.

Så hvorfor skiftede han religion?

Og hvorfor ville han have, at alle andre danskere også skulle være kristne?

Ingen ved det helt præcist, men der findes forskellige mulige forklaringer.

 

I skal i denne bog forholde jer til fire mulige grunde:

  1. Harald blev overbevist
  2. Det var smart for en konge
  3. Harald ville handle
  4. Harald blev tvunget

 

Til sidst i forløbet skal I komme med jeres bud på en forklaring.

Hvilken grund eller hvilke grunde havde han?