Fortidens teknologi

Selvom elektriske  hverdagsprodukter for alvor vandt indpas i privatsfæren i slutningen af 1800-tallet, byggede man i begyndelsen videre på den formgivning, man allerede kendte fra de håndgjorte produktioner. Et eksempel er de første elektriske lamper til hjemmet, der lignede petroleumslamperne til forveksling. Det var trygt i overgangen til moderne belysning. Også formgivningen var primært håndgjort. Det var et vilkår i produktionen. Man havde ikke andre muligheder end langt hen ad vejen at forarbejde i hånden, som man altid havde gjort, indtil nye maskinelle metoder kunne tages i brug.

Grammofon. Tresor Soundbox. 1900-1920. Træ, metal, filt. Privateje.

Pladespilleren blev opfundet i 1887 af Emil Berliner, og i løbet af 1920'erne gik man fra håndsving til elektricitet.

Tændrør. 20. årh. Porcelæn, metal. Privateje.

Tændrøret sidder i benzinmotorer og skaber den gnist, der antænder benzinen. De gamle tændrør med porcelænsisolatorer er fint bemalede med bilens fabrikat.