Valdemars liv

Lad os til at starte med at kaste et blik på Valdemar den Stores liv og slægt.

 

Tidslinje

1131 Valdemars far, Knud Lavard, dræbes 7. januar. Valdemar fødes kort efter.
1130erne Valdemar tilbringer en del af sin barndom i Fjenneslev med den jævnaldrende Absalon.
1146 Kong Erik Lam dør. I Jylland vælges Knud Magnussen til konge, i Østdanmark vælges Svend Grathe. Valdemar står bag Svend.
1152-54 Valdemar skifter side til Knud Magnussen.
1154 Valdemar og Knud udråbes til konger i Jylland.
1157 ca. 28. juli Landet deles i tre mellem Svend, Knud og Valdemar.
  9. august Blodgildet i Roskilde. Knud dræbes af Svend Grathes mænd.
  Valdemar ægter Sofie.
  23. oktober Slaget på Grathe Hede. Svend dræbes, og Valdemar er enekonge.
1158 Absalon bliver biskop af Roskilde.
1158-82 Årlige krigstogter mod de vendiske områder.
1162 Valdemars søn, Knud, fødes.
1167 Buris Henriksen fængsles.
1169 Vendernes hovedby Arkona indtages.
1170 25. juni Knud Lavard helgenkåres i Ringsted, og ved samme lejlighed krones Valdemars søn, Knud (Knud d. 6.), til konge.
1177 Absalon bliver ærkebiskop.
1178 Valdemars slægtning, Magnus Eriksen, fængsles på Søborg.
1180-81 Skånske oprør.
1182 12. maj Valdemar dør på Vordingborg.