Om Borgring

Hvad er Vikingeborgen?
I 2014 opdagede arkæologerne Søren Sindbæk og Nanna Holm, den hidtil skjulte vikingeborg Borgring på en mark udenfor landsbyen Lellinge, tæt på Køge. De to havde forud for opdagelsen diskuteret muligheden for, at der lå endnu en ringborg af Trelleborgstypen på Sjælland. Med droneoptagelser af landskabet, kunne de se en perfekt cirkel, over 100 meter i diameter træde ud af landskabet. Efter en prøvegravning blev deres antagelse bekræftet; Der var tale om en vikingefæstning i form af en ringborg.

I 2015 gik Danmarks Borgcenter og Aarhus Universitet med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Køge Kommune og Århus Universitet i gang med at udvikle et projekt, der ikke kun skulle udgrave vigtige dele af Borgring, men også formidle både udgravning, fund og vikingetiden til interesserede gæster. 

Ringborgens symmetriske form (144 m i diameter) er i dag illustreret med høje cortenpæle, der angiver voldens formodede planlagte tværsnit.

Hvorfor kalder I jer Vikingeborgen?
Lige siden borgen blev fundet i 2014 har der været enorm international bevågenhed omkring projektet. Vikinger er et populært emne i store dele af verden og derfor forventer vi også en del udenlandske besøgende til Borgring. For at lette kommunikationen bruger vi navnet Vikingeborgen, fordi Borgring eller ringborg, ikke umiddelbart er til at forstå for udenlandske ører. Derudover synes vi, at navnet på det tre år lange udgravnings- og formidlingsprojekt skulle bære et andet navn, end blot Borgring.

Hvor længe varede udgravningen?
De første prøvegravninger foretog vi rundt om borgen i 2015, før vi begyndte at anlægge parkeringsplads og ankomstcenter på markerne. Gravningen blev afsluttet i år 2018.