Opgave: Retssag

Klassen deles i 4 grupper, hvor to af grupperne skal arbejde med sagen om Køge Huskors, og to af grupperne skal arbejde med sagen om Maren Splid. Grupperne skal tage stilling til deres egen sag, ved at:

 

  1. læse kilderne, der hører til
  2. fremføre sagen på video, hvor de selv spiller personerne fra kilderne (omdan gerne kilderne til nutidigt sprogbrug)
  3. tage stilling til resultatet af sagen. De skal i deres video få fortalt historien, så alle ved:
  • Hvad er anklagen?
  • Hvordan bevises det?
  • Bliv enige i grupperne, om der er dømt korrekt.

 

De 4 grupper fremlægger deres historier vha. deres videoer og fortæller, hvordan de er kommet frem til deres konklusion.

Efterfølgende kan en 'heks' fra hver gruppe blive afprøvet som heks med en af de gamle hekseprøver: vandprøven.

Brug her en stor skål eller kar og find ting, der ligner hinanden, men hvor nogle flyder og andre synker. Har man ikke mulighed for dette, kan andet findes på, for at illustrere tilfældigheden i udfaldene.