- Ære

Det var godt for en viking at have et godt rygte. Så vidste folk, at hér var en mand, der var værd at følge. Så var det måske lettere at få gode mænd til sin hird eller at få respekt fra de andre vikinger.

For at vise, at man var en ærefuld viking, skulle man udføre ærefulde handlinger. Noget af det mest ærefulde i vikingetiden var at være modig og en dygtig kriger, som kunne udføre store bedrifter eller tage ud i verden. Men det kunne være svært at vise, at man var modig og dygtig i krig, hvis man bare sad hjemme på gården. Det var meget lettere, når man var ude på togt. Måske var det derfor, de tog ud i verden på togt?

Hvis en viking havde været en ærefuld person, så blev der nogle gange rejst en runesten for personen. En runesten er en stor sten, hvor der er hugget runer - vikingernes bogstaver - ind i stenen.

På runestenen står der så, hvilke ærefulde gerninger denne viking havde gjort. Man brugte gerne runestenene til at prale lidt – enten af sig selv eller af ens familie eller venner. Det var både godt at være en ærefuld person selv, men hvis éns venner og familie også var ærefulde, så smittede noget af æren også lidt af på en selv.

Runestenene har vi stadig. Derfor kan vi læse på dem, hvad vikingerne var stolte af at have gjort.

Kig på billederne af runestenene. Under billederne kan du se, hvad der står på dem.

Hvad pralede vikingerne af at have gjort?

 

Hedeby 1
Thorulv, Svens hirdmand rejste denne sten efter Erik, sin fælle, som døde, da drenge belejrede Hedeby. Og han var styrmand, en meget god dreng.
En af kong Svens krigere ærer sin kammerat, som var styrmand, efter at han er død under en belejring af byen Hedeby.
Hedeby 3
Kong Sven satte stenen efter sin hirdmand Skarde, som var draget vesterpå, men nu døde ved Hedeby.
Her æres en kriger ved navn Skarde, som har været ude på togt vestpå, men som døde under et slag ved byen Hedeby, som dengang lå i Danmark.
Tirsted-stenen
Asråd og Hildung rejste denne sten efter Frede, deres frænde, men han var da mændenes skræk, og han fandt døden i Svitsjord og var først i Friggis skare derefter alle vikinger.
Denne sten er rejst for en viking ved navn Frede, som var en stor kriger, der spredte skræk og rædsel hos fjenden. Han døde i Sverige.

 

 

Hvad ville du selv prale af at kunne eller at have gjort, hvis du skulle skrive din egen runesten?

Skriv en kort tekst om dig selv og dine bedrifter. Du skal bare bruge almindelige bogstaver.