Enken

Balle-Lars' løbebane gik fra at være småkriminel - med tyveri og ildspåsættelse - til at blive en koldblodig morder. Kun fordi han lod sig lokke ...

Det hele kulminerede i 1858, da han indgik en skummel aftale med en vis Niels Olsen. Denne Niels ønskede sin stedmor ryddet af vejen. Hans afdøde far havde testamenteret sin gård til sin kone, men Niels ville selv overtage den fædrene gård. Som belønning for mordet ville Lars modtage 100 rigsdaler. Det var virkeligt et fristende tilbud. På det tidspunkt svarede 100 rigsdaler til en hel årsløn for sådan en som Balle-Lars.

Døden kommer snigende med mørket

En sen aften, den 8. september 1858, blev Ane Marie Hemmingsdatter myrdet. Hun blev skudt gennem sit soveværelsesvindue med 42 hagl.

 

Niels Olsen havde motivet, men han havde naturligvis også sørget for at have et vandtæt alibi. Også Balle-Lars blev forhørt, men benægtede som sædvanligt alt. Politiet stod på bar bund og kunne intet bevise. 

Sandheden og fulde folk

Ved skæbnens ironi blev det Lars selv, som atter bragte sig i politiets søgelys. Lars pralede ofte af sine eskapader, når han havde kigget lidt for dybt i glasset. Det var da også i en brandert, at han et par måneder senere stolt indviede sin svoger i en dyster hemmelighed: Han havde skudt Ane Marie.

Denne hemmelighed kunne svogeren naturligvis ikke bære rundt på alene, så han gik til politiet og fortalte det. Snart blev Lars anholdt i sit hjem og indsat i Præstø arrest. Han benægtede stadig alt, men nu begyndte undersøgelser og forhør, der skulle vare flere måneder frem. Undervejs indrømmede Lars, at han mod betaling havde sat ild til en gård i Neble, men mordet ville han ikke tilstå.

Spillet er ude

Efter mere end et halvt års forhør og et mislykket selvmordsforsøg tilstod Lars endelig mordet. En tilståelse han dog hurtigt trak tilbage igen. Men spillet var ude. Sagen gik sin gang. Først i underretten, siden i højesteret. Den 26. september - med godkendelse fra kong Frederik VII - blev Balle-Lars dømt til døden.

I øvrigt blev Niels Olsen også dømt for meddelagtighed i mordet: først til halshugning, siden til livstid i fængsel. Han blev løsladt efter 18 år.

'Fangevogter og tre arrestanter', tegnet af M. Rørbye i midten af 1800-tallet.
Lars Nielsen - nr. 2 fra venstre - menes at være Balle-Lars.

 

Skal vi være helt ærlige, så havde politiet ikke rigtigt nogen beviser mod Balle-Lars. De havde kun, hvad svogeren fortalte ... og Niels Olsen "vidste selvfølgeligt ikke noget" om det ...

Diskuter, om man kan være sikker på, at Balle-Lars var den rette.

Husk, at vi er i en tid uden tekniske beviser. Ingen fingeraftryk, intet DNA, ingen videoovervågning, intet! Kun hvad nogen siger, der ikke engang er vidne.

Og det, de fortæller, er fuldemandssnak ...

 

Alligevel tilstod Balle-Lars det hele. En tilståelse, han dog senere trak tilbage igen. Han nægtede til sin dødsdag at have noget som helst med sagen at gøre.

Måske var det de flere måneder lange forhør og indespærringen, der gjorde ham mør og fik ham til at tilstå ...

Efter at Ane Marie blev myrdet, var der ingen, der ville eller turde bo i huset. Det stod bare og forfaldt. Til sidst blev det revet ned, og landsbyens skole blev bygget på grunden. Den står der stadig ...
Aftal med jeres lærer, hvordan I afleverer eller præsenterer videoen, så I alle kan se hinandens bud.