Mål med kroppen

Brug kroppen til at beregne Gåsetårnets højde og omkreds.

Tema: Mål med kroppen

Udarbejdet af Casper Møller, Daniel Jensen, Henrik Juel Nielsen, Mathias Christensen, Maria Kaya og Natasha Lidal fra Læreruddannelsen Absalon, Vordingborg.

Vær opmærksom på, at der kræves tilmelding/booking til forløbet.

Læreren står selv for gennemførelsen af forløbet.

Se nederst, hvordan man gør.
Her finder du også printvenlige pdf'er med både lærervejledning og opgaveark.

 

Målgruppe:

Opgaverne er beregnet til elever i 4.-6. klasse, men elever på andre klassetrin kan også have glæde af at arbejde med opgaverne.

Der lægges op til, at eleverne arbejder sammen i grupper à 4 elever.

 

Forforståelse:

Eleverne bør have kendskab til brug af målestoksforhold. Hvis eleverne allerede har hørt om ligedannede trekanter, kan det være en fordel at genopfriske dette inden besøget på Borgcentret. Orienteringen om ligedannethed kan også med fordel gemmes til, I kommer tilbage til skolen, med udgangspunkt i elevernes arbejde med de forskellige målemetoder.

 

Læringsmål:

 • Eleverne kan genkende trekanter ud fra de givne skitser og komme frem til mål af manglende sider vha. målestoksforhold.
 • Eleverne kan gennem tegninger/skitser danne geometriske sammenhænge fra omverdenen.
 • Eleverne kan måle og beregne omkreds og højde ud fra forskellige metoder.
 • Eleverne kan anvende ræsonnementer til undersøgende arbejde og videreudvikle problemløsninger til evt. udfordringer.

 

Materialer:

Eleverne vil få brug for en lommeregner (alternativt mobiltelefonen).

På turen til Danmarks Borgcenter får eleverne brug for penalhus med skriveredskaber samt viskelæder til rettelser i evt. besvarelser.

På Borgcentret vil der være følgende materialer til rådighed til at måle omkreds og højde som vist i skitserne.

 • Snor/målebånd (10 stk.)
 • Lineal (10 stk.)
 • Større målepind/tommestok (10 stk.)
 • Eleverne kan selv finde en pind som bruges til at måle højden ved hjælp af størrelsesforhold

 

Husk selv at downloade og printe elevopgaverne! (Se nedenfor)

Obs. Hvis nogle elever vælger at løse opgave 2 ved at måle Gåsetårnets diameter indvendig, vil der kunne forekomme store udsving i resultatet af tårnets omkreds, da Gåsetårnets mur er ca. 3,5 meter tyk ved jorden, men kun 75 centimeter øverst i tårnet.

 

Efterbehandling:

Efter turen til Danmarks Borgcenter og arbejdet med måling af Gåsetårnet, kan der arbejdes videre med opstillede hypoteser, udfordringer og problemstillinger, som eleverne er stødt på eller har opstillet selv. De nedenstående spørgsmål er ment som inspiration til det videre arbejde i klassen.

 

 1. Hvilken metode kommer tættest på den rigtige højde og omkredsen af Gåsetårnet?
 2. Kunne man have brugt andre metoder til at måle?
 3. Hvor stor forskel var der på de forskellige resultater?
 4. Var der nogen, der målte helt præcist?
 5. Var der en sammenhæng mellem de forskellige målemetoder?
 6. Hvilke egenskaber ved trekanterne på skitserne gør, at man kan beregne højden ved hjælp af målestoksforhold?

 

Printvenlige pdf'er:

Lærervejledning

Elevopgaver

 

Booking:

Forløbet er helt gratis!

Men af praktiske årsager (evt. adgang til Gåsetårnet og redskaber) kræves der tilmelding.

Skriv til undervisning@museerne.dk.

Fortæl os, hvem I er (skole, klasse), og hvor mange I er (elever og lærere).

Fortæl også, hvilket forløb I ønsker, og hvornår (dato, tidspunkt) I kommer til Danmarks Borgcenter.

Skriv også meget gerne, hvis I derudover også ønsker adgang til udstillingen. Det er også gratis, men rart for os at vide.