Gåden

 

Hvordan lykkedes det Absalon at opnå sin enorme magt?

I middelalderen spillede rigdom og gode forbindelser også en væsentlig rolle for, hvor stor magt man kunne tilegne sig. Slægten betød desuden meget for, hvilken indflydelse man kunne opnå, og kirken var på mange måder lige så magtfuld, som politikere er i dag. De personlige egenskaber, der især betød noget, var uddannelse og evnen til at styre en hær.

 

Efter introduktionen og efter at have lært noget om personen og tiden skal I forfølge 3 spor.

  • I det ene skal I se på hans venskab med kongen.
  • I det andet spor arbejder I med, hvad kirken betød for hans magt.
  • I det tredje undersøger I, hvad Absalons slægt betød for hans succes.

 

I arbejdet med de tre spor kan I benytte et opgavehæfte. Det kan I hente her.

Hvis jeres lærer har valgt at printe et opgavehæfte til jer, så er det naturligvis det, I skal bruge.

 

Til slut mødes I med jeres klasse og diskuterer, hvad der var den vigtigste grund til, at Absalon blev rigets mægtigste mand.