Godt at vide derude

Godt at vide derude

Det er dejligt at bevæge sig i naturen. Men det er også meget rart at kende reglerne, så du ikke kommer i unåde hos de lokale. En god regel er at spørge, hvis du er i tvivl. Hvis du har særlige ønsker, så spørg også. Meget kan lade sig gøre, hvis man husker…..at spørge!

Vi har fundet forskellige råd til vandring på Naturstyrelsens og Friluftsrådets hjemmesider. Her er en samling af de vigtigste. Og nederst finder du gode livliner, hvis uheldet er ude på turen.

1 - Hvor må jeg gå og cykle?

Du må cykle og vandre på alle veje og stier i det åbne land. Reglerne gælder døgnet rundt på de statsejede arealer. På de private arealer gælder reglerne mellem seks morgen og solnedgang.

2 – Tag vovsen i snor

Husk at holde hunden i snor. Selvom det er dit søde kæledyr, bliver den til et vilddyr, når den får færden af et rådyr eller hare. Der er hvert år skambidte rådyr i skoven. Og det er ikke noget kønt syn!

3 - I de private skove må du gå og cykle på alle veje og stier fra kl. 6 morgen til solnedgang.

Du må gerne gå og cykle i de private skove i Danmark. Bare du holder dig til veje og stier og ikke bevæger dig ind mellem træerne. Og kun gør det mellem seks morgen til solnedgang. Det er vigtigt!

4 - I de offentlige skove må du gå og cykle døgnet rundt

I de offentlige skove må du gerne bevæge dig rundt uden for stierne. Du må altså gerne skyde genvej ind mellem træerne. Men kun til fods. Hvis du cykler, skal du blive på stierne. Også når du kører mountainbike. Til gengæld kan du bevæge dig rundt i de offentlige skove døgnet rundt. Offentlige skove er statslige og kommunale skove og skove drevet af offentlige stiftelser.

Hvordan ved jeg om skoven er offentlig eller privat?

En god huskeregel er at kikke efter afmærkningen i skoven. Kig efter skilte ved indgangen til skoven. Statslige skove har ofte afmærkning ved de større indgange med tavler og røde pæle inde i skoven. Kommunale skove har ofte sorte pæle. De private skove har typisk grønne pæle. 

5 – Hvor må jeg holde pause 

Hvis du sørger for at holde dig mindst 150 meters afstand fra beboelse og andre bygninger, må du holde pause på uopdyrkede, offentlige arealer døgnet rundt. Pause – ikke overnatning!

Vi taler om heder, overdrev, moser, strandenge og klitter inde i landet. Her må du godt spise, drikke og hvile fødderne.

Hvis I er mange, er det god stil at tage ekstra hensyn. 

6 – Må jeg tage ophold på private arealer

Nu bliver vi lidt skolemesteragtige. Men vi vil gerne opfordre til, at du tager ekstra hensyn, når du opholder dig på uopdyrkede, private arealer. Her må du nemlig gerne holde en kortvarig pause fra kl. seks morgen til solnedgang, hvis du holder dig mindst 150 meter fra beboelses- og driftsbygninger. Det er meget enkelt.

Det er jo en dejlig mulighed, som kun vedbliver at være dejlig, hvis du holder dig til reglerne. Lad altså være med at trampe rundt i bondens afgrøder, lave bål, fester eller parkere bilen med tæpper, picnic og hele den pukkelryggede i kanten af roemarken. Også selv om udsigten er helt særlig.

Der kommer kun ærgrelser ud af det. For dig. For lodsejer. For andre vandrere. Og en masse ekstra arbejde til os, når vi skal forklare uheldig opførsel.

7 – En privat mere.....

I private skove skal du altid holde dig til stierne. Også selvom en træstub, brændestabel eller lysning lokker til pause. Så skal du blive på stier og veje. Uden undtagelse. Og du må selvfølgelig heller ikke tænde bål og holde fest. Heller ikke på stierne.

Til gengæld må du opholde dig i private skove fra seks morgen til solnedgang. Bare du holder dig til stierne og holder afstand til beboelse og driftsbygninger på mindst 150 meter. Så blev det vist skåret ud i pap. God tur

8 – De offentlige skove byder udenfor

Her må du nemlig gerne holde pause og spise, hvor det passer dig. Bare du husker at holde dig mindst 150 meter fra alle bygninger.

Det er da meget simpelt.

Offentlige skove har tilbud om overnatning: lejrpladser med og uden shelter og fri teltning. Tjek Camønokortet.

9 – Hvad må jeg plukke?

Der er mange sjældne og unikke arter på Camønoen. Pas på dem og lad være med at plukke fredede blomster og planter! Alle blomster på Møns Klint er fredede og må ikke plukkes.

I skoven må du som hovedregel indsamle overalt, men der gælder særlige regler i private skove. Der er også særlige regler for indsamling på stranden og indsamling af dyr og planter.

Se Naturstyrelsens regler for indsamling her.

10 – Må jeg lave bål på stranden?

Ja. Men kun på selve sandstranden. Altså det stykke, som ligger mellem vandkanten og der, hvor vegetationen begynder.

Sluk bålet rigtigt!

Det kan ikke siges tydeligt nok. Sluk ALDRIG et bål ved at hælde sand på det. Det er farligt og giver voldsomme brandskader, hvis en stakkels uvidende kommer til at træde i det. Sandet bliver glødende og det er helt usynligt.

Dæk aldrig bålet til. Sluk altid med masser af vand. Og mere vand! Du har et helt hav at tage af. Så vær grundig!

Der er etablerede bålsteder flere steder langs Camønoen. Find dem på Camønokortet.

11 - De sidste huskere

Vi har ikke allemandsret i Danmark. Det betyder at ovenstående regler + lidt flere gælder i hele landet og altså også på Camønoen.

Hvis du sætter dig ind i hovereglerne, kan det ikke gå helt galt. Men tjek alligevel altid om der er undtagelser. Der kunne f.eks. være jagt eller særlige hensyn at tage. Tjek kommunens hjemmeside for særlige regler.

Du får ret og jeg får fred

Det er en god indstilling at tage med derud. Lad være med at diskutere med private lodsejere. Hvis I ikke kan blive enige. Så find et andet sted at opholde dig. Der er heldigvis masser af ledige pladser på Camønoen.

Vi linker til Naturstyrelsens regler her.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hvis du får brug for hjælp på turen

Her har vi samlet en masse informationer, som vi ikke håber du får brug for. -Men er meget praktiske at kende.

Ved alvorlige ulykker 
Ring kun 1-1-2, hvis det er en alvorlig ulykke eller livstruende sygdom, som kræver en ambulance.

 Akut hjælp

Hvis du er kommet til skade så ring til Akuttelefonen 70 15 07 08 for den rigtige og hurtigste hjælp.

Sygdom i dagligdagen 
Ring til egen læge ved mindre skader og mistanke om sygdom.

Sygdom på andet tidspunkt 

Ring til Lægevagten +45 70 15 07 00 for behandling uden for egen læges åbningstid. 

Giftlinjen

Giftlinjen er en landsdækkende telefonrådgivning, hvor alle borgere kan ringe ind i tilfælde af forgiftning og få råd om førstehjælp og henvisning til videre behandling.

Tlf. + 45 82 12 12 12.

Akut psykisk sygdom 

Psykiatrisk Akutmodtagelse - Vordingborg

Du kan hele døgnet henvende dig til Region Sjællands Psykiatriske Akutmodtagelse i Vordingborg, hvis du og/eller en pårørende har brug for akut psykiatrisk hjælp.

Tlf. + 45 58 53 70 30.

Adresse

Færgegårdsvej 15
4760 Vordingborg
Åben hele døgnet

Tandpine 

Ring til Tandpinevagten +45 29 60 01 11 ved akut behov for tandlægehjælp.

Nærmeste apotek

Stege Apotek
Storegade 6
4780 Stege
Tlf.: +45 55 81 40 13

Supermarkeder og Matas har også et mindre udvalg af håndkøbsmedicin.