Opgave 10

Hvor langt skal man gå for at ligne sine helte?

Valdemar Atterdag besøgte flere gange Den Tyske Orden og kæmpede sammen med dem. Den Tyske Orden var kriger-munke. De levede som munke på de store borge med bøn og isolation, og så drog de ud som korsriddere og udbredte den kristne tro. Det vil sige, at de slog dem ihjel, som nægtede at blive døbt. Desuden var det en skik hos krigermunkene, at de lod sig begrave på deres borge.

Marienborg er den største af Den Tyske Ordens borge. Vi ved, at Valdemar Atterdag flere gange besøgte borgen. Herunder ser I to fotos. Det ene viser Marienborg (højre), det andet viser Gåsetårnet og resterne af murværk på Vordingborg (venstre). Læg mærke til de steder, hvor de to bygninger ligner hinanden.

Hvordan ligner de to borge hinanden? Se på billederne og husk på animationen fra opgave 9.

 

Skriv i opgavehæftet, hvor I mener, man kan se ligheder mellem borgen i Vordingborg og Marienborg.