Opgave 7

Hvordan kan accessories understrege din personlighed?

 

I udstillingen på Danmarks Borgcenter i Vordingborg kan I se en signet, der fundet her på borgen. Her kan I høre, hvad museets iPad-guide fortæller om signeten.

 

En signet var strengt personlig og svarer til vores tids cpr-nummer eller et fingeraftryk. Signeten bevidnede og beviste, at en underskrift var ægte. Forestil jer, hvad I kunne have opnået, hvis I havde haft Margretes signet! I kunne have underlagt jer riger, udnævnt biskopper, fordelt magt og penge, skrevet hemmelige breve til paven og meget meget mere. Derfor holdt Margrete naturligvis godt øje med sine signeter. Da hun sad på toppen af sin magt sidst i livet, brugte hun en særlig signet. Signeten sad i hendes fingerring.

På det venstre billede kan I se det aftryk, som signeten fra fingerringen satte. Signetens aftryk hedder et segl. Forestil jer Margrete vende hånden og ’underskrive’ et dokument med sit segl. Det har sikkert kunnet få enhver stormand til at gyse. På det højre billede kan du se et andet af Margretes signeter.

 

Sammenlign de to segl.

Sæt mærker i opgavehæftet, hvor I synes, hendes personlighed kommer til udtryk.

Begrund jeres valg.