Gådens afslutning

Lad os lige vende tilbage til gåden.

Den lød: Levede Valdemar den Store op til sit eget og tidens ideal om, hvad en god konge var?

I har nu mødt Valdemar den Store gennem nogle betydningsfulde punkter i hans liv. Det skal I nu bruge til at bedømme ham.

I teksterne længere nede (under billedet) er der tre beskrivelser af Valdemar, som alle er lavet kort efter hans død. Den første er fra en islandsk saga. Den næste er fra en englænder ved navn Radulfus Niger. Og til sidst kommer en beskrivelse fra Sven Aggesen, der havde kendt Valdemar personligt.

Læs de tre beskrivelser. Husk, hvad I har fundet ud af, mens I løste opgaverne. I skal nu beslutte jer for, om I synes, Valdemar den Store var den retfærdige konge, han gerne ville huskes som.

I selve gåden kan I læse, hvad man på Valdemars tid anså for en retfærdig hersker: Han skulle udbrede kristendommen, så verden kunne blive bedre, og han skulle hjælpe kirken og være gavmild over for den. Han skulle hjælpe de svage mod de stærke og beskytte de fattige og forsvarsløse. Han skulle være retfærdig over for alle og måtte ikke misbruge sin magt.

 

Knytlingasaga

Valdemar døde 5. maj. Han blev ført til Ringsted og begravet der, og hans død var en stor sorg for det menige folk i hele Danmark. Han havde da været enekonge i Danmark i 26 år og havde udkæmpet 28 slag i hedenske lande, og han vedblev, så længe han levede, at føre krig mod hedningene, idet han ville befæste Gud og kristendommen.

Hør kilden læst op her.

 

 

Radulfus Niger

Derefter herskede Valdemar alene, grusom og tapper, men god til at udbrede den kristne tro. Han tvang rygboernes rige og konge til at lade sig kristne og lagde dem under sig.

Sven Aggesen

Således vandt da Valdemar, den hæderværdige sejrherre, kongedømmet, som han styrede i 27 år. Han sikrede fuldstændig sit riges grænser med så stor tapperhed, at mens de vilde vendere før, mens der havde været splid mellem danskerne, havde hærget og plyndret alle kystområder og øer, skaffede han fred til alle veje på havene. Og han lagde venderne ind under sit styre, idet han tvang dem til at betale skat.

Selvom han udførte mange mindeværdige bedrifter, fortjener især tre at huskes. For det første tvang han med våbenmagt rygboerne til at lade sig døbe. For det andet var han den første, der opførte et vagttårn af brændte sten. Det var på Sprogø. Endelig udbedrede han Dannevirke med en teglstensmur, men døde før arbejdet var færdigt.

Han var en mand, hvis livsførelse på alle måder fortjente ros. Han var velskabt og smuk, vittig, taktfuld, klog, overmåde skarpsynet i forhandling, kraftfuld i handling, glimrende som kriger, fin i sit væsen, sejrrig, afholdt af alle, altid til overflod fulgt af lykke. Kun var han over for sine egne noget mere grusom end rimeligt var.

Hør kilden læst op her.

 

Levede Valdemar op til alt dette, eller til noget af det, eller til det meste af det?

Angiv jeres mening på barometret i opgavehæftet.

100 procent betyder at han levede fuldstændig op til sit eget ideal.

Husk, at I skal kunne argumentere for jeres beslutning, når I mødes igen med klassen. Hvis de andre hold er uenige med jer, skal I kunne overbevise dem om, at I har ret.