Vølver, Guld og Guder på Køge Museum

VØLVER, GULD OG GUDER

Velkommen til Vølver, guld og guder – en debatudstilling om asatro med speciel vægt på vølver.

Vi har omdannet Køge Museum til et eksperimenterende rum for debat og vidensdeling. I samarbejde med Jim Lyngvild har vi lavet en udstilling, der fortolker asatroen. Vi gør det med et kritisk blik og en god fantasi – for fantasi, fakta og videnskabelig funderet fortolkning går hånd i hånd, når historien skal skrives.

At grave efter fortiden og lede efter genstande er kun en lille del af arkæologernes arbejde. En langt større del består i at sætte det, de finder, ind i en sammenhæng. Hvordan udspillede livet sig for tusind år siden? Rigtig meget efterlader næsten ingen spor – skikke, traditioner, tanker, tro, vaner. Derfor er hvert fund blot en lille brik i et meget stort puslespil, der nok aldrig kan samles fuldstændigt. Det kræver fortolkninger og forestillinger at gendanne de manglende brikker, og arkæologerne kan være rygende uenige om, hvordan en brik skal se ud, eller om den skal vende den ene eller den anden vej. Måske passer de slet ikke sammen...?

I Vølver, guld og guder slår vi med stor nysgerrighed døren ind til arkæologernes værksted og blander os i arbejdet. Vi vil gerne invitere alle til at være med i en debat om den forskning, der foregår. Her må alle blande sig, og ingen spørgsmål eller betragtninger er dumme. Det er sundt for forskningen at få et skud ”Hvad nu hvis...?” udefra. Det er ikke fordi, arkæologer ikke har fantasi. Det er deres rolle som videnskabsmænd, der begrænser dem i at udfolde den. I hvert fald til fulde. For videnskaben kræver beviser. Historien kræver spekulationer, ideer og fortolkning.

Til udstillingen har vi fået hjælp af kunstner og designer Jim Lyngvild, der med en omfattende historisk viden og en stærk kreativ puls har givet sit bud på en række situationer fra vikingetiden. Vi beder en række arkæologer om at forholde sig til Jim Lyngvilds anderledes blik på historien. I korte videoklip kan du gennem udstillingen høre dem i samtale om, hvornår og hvorfor tolkning er nødvendig. Du kan også blive klogere på, hvordan forskerne balancerer fakta og fortolkninger, og hvordan de to ting næppe kan undvære hinanden, hvis vi skal blive klogere.

Det er både et museums ret og pligt at rette blikket indad og forholde sig til den forskning, vi selv bedriver. Derfor har vi på museets øverste etage indrettet en ny foredragssal, hvor vi vil invitere til talks og debatter. Vores påstand er, at jo flere vi kan få til at deltage i en samtale om forskningen, jo klogere bliver vi alle.

Den nye udstilling knytter sig til vikingeborgen Borgring, der i 2014 blev opdaget kun et Thorshammerkast herfra. Borgen blev formodentlig opført af Harald Blåtand som et symbol på, at kristendommen var kommet til Danmark. Den kommende udstilling på Borgring fortsætter derfor fortællingen og udforsker overgangen fra asatro til kristendom og centralmagt. Vores arkæologer graver fortsat efter ny viden, og her på Køge Museum kan du følge arbejdet ved at se nye fund og høre historier fra udgravningerne. Og så holder vi selvfølgelig også øje med, hvad arkæologerne finder frem til ved hjælp af fund og fortolkninger.

Det er en god ide at medbringe en smartphone og et par hovedtelefoner til dit besøg på Køge Museum. Sammen med billetten får du udleveret en audioguide, som du kan bruge fra din egen telefon. Med den kan du både høre lydsiden fra de korte videoer, du finder på skærmene rundt i udstillingen, og en række podcast, der tager dig med et skridt længere ind i historierne.

God fornøjelse med Vølver, guld og guder!

Udstillingspartner

Udstilling er sponseret af AV-HUSET A/S 

AV-HUSET A/S har over 30 års erfaring med rådgivning, salg, installation og udlejning af AV-løsninger til museer, virksomheder, hoteller m.m. Der tænkes gerne i utraditionelle og innovative kvalitetsløsninger med respekt for æstetik og design.