Opgave 10

For egen eller andres skyld?

Margrete gav mange dyre gaver og donationer til kirkerne. Gaverne var en måde at sikre sig et godt forhold til Gud. Det var også en måde at knytte tætte bånd til kirkens magtfulde folk. Donationerne kulminerede i testamentet, som hun skrev som 58-årig, året før sin død. Hun gav, hvad der svarer til 2.356 kg sølv. Noget var gaver tiltænkt kirkerne, andet skulle kirkens folk dele ud ifølge Margretes ønske.

 

Vi har valgt nogle uddrag fra Margretes testamente.

Læs dem igennem og svar i opgavehæftet på, hvilke følelser I tror, der får hende til at give netop de donationer.

 

Først vil og skal vi uddele 5000 lybske mark af denne føromtalte pengesum på den anden side af Øresund, nemlig i Skåne, i Sverige, i Halland og i Blekinge blandt fattige kirker og klostre og blandt vor Herres folk samt til fattigfolk, som ingenting har, og hjælpe fattige jomfruer, kvinder og mænd til det daglige brød til gengæld for det, som er sket i krigen.

Når Margrete her taler om 'krigen', så tænker hun på den krig i 1388-89, der førte til, at Margrete fik herredømmet over Sverige.

De 1000 lødige mark, som så er tilbage af disse føromtalte 3000 lødige mark, skal vi uddele dels blandt kvinder og møer, om hvem man kan erfare og få at vide, at de er blevet krænkede og fornedrede øst for Øresund i denne krig i de tre riger. Og en del deraf skal vi uddele til gavn for de menneskers sjæle, hvilke er døde i denne krig, såvel til lands som til vands, hvadenten de har været med riget eller imod det.

Fremdeles er der, når dette føromtalte, som skal uddeles på den måde, som er omtalt ovenfor, er udtaget af disse føromtalte 16.377½ lybske mark, stadig 2.900 lybske mark tilbage, hvilke vi vil og skal uddele på følgende måde: Vi tager 1500 lybske mark deraf og lader afholde pilgrimsrejser til hellige steder, både indenlands og udenlands for noget deraf; og for noget deraf skal man komme fattigfolk og arme og trængende mennesker, om hvem man kan erfare, at de med urette har mistet, hvad de havde i disse tre riger, Danmark, Norge og Sverige, til hjælp til deres udkomme; og for nogle af disse føromtalte 1500 lybske mark skal fattige klerke have hjælp til skolegang.

 

Hvilke følelser er det, tror I, der får Margrete til at give netop disse donationer?

I må gerne vælge flere eller skrive jeres egen i opgavehæftet.

  • Anger
  • Lyst til at vise sin rigdom
  • Moralsk pligt til at sone sine synder
  • Lyst til at leve op til andres forventninger
  • Pligt til at give befolkningen et plaster på såret
  • Angst for ikke at komme i himlen
  • Medmenneskelig medfølelse
  • Dårlig samvittighed
  • ...
 
Margretes grav i Roskilde Domkirke.