Center for vikingetidsstudier - et centrum for vikingeforskning

Forskningscentret på Borgring Oplevelsescenter skal forske i vikingeborgene og i tiden før systemskiftet, der kan forklare vikingetidens ophør. Forskningen omfatter i høj grad den nordiske mytologi, der var grundlæggende for vikingernes krigersamfund, som eksisterede i 500 år. Det bliver forskningsleder ved Museum Sydøstdanmark, Jens Ulriksen, der også var med til at udgrave Vikingeborgen Borgring, som kommer til at stå i spidsen for forskningscentret

"Udgravningen af Vikingeborgen har givet os en masse ny viden. Bl.a. ved vi, at Borgring ligger, hvor den gør, fordi det var det vigtigste vejkryds på Østsjælland. Meget af den viden, vi har fået, kan bruges i forhold til de øvrige ringborge i Danmark og Harald Blåtands regeringstid i det hele taget," siger Jens Ulriksen.

Allerede nu er Museum Sydøstdanmark omdrejningspunkt for forskning i ringborgene, og med en potentiel optagelse af de fem danske ringborge på UNESCO's Verdensarvsliste til september 2023, er der en forventning om, at der etableres en landsdækkende strategi for ringborgsforskningen. Her vil Museum Sydøstdanmark byde ind med faciliteter til et nyt Center for Vikingetidsstudier.

Centret skal danne rammen om et inspirerende, favnende, eksperimenterende og banebrydende fagligt miljø på internationalt niveau indenfor forskning og forskningsformidling af ny viden om vikingetiden.