Noter til læreren & Kolofon

Målgruppe

Forløbet henvender sig til folkeskolens mellemtrin, men kan anvendes af alle, der har lyst og interesse.

Omfang

Forløbet anslås til at vare 2-3 timer alt efter hvor meget tid, der sættes af til hver opgave.

Materialer

Til lærerens forberedelse (baggrundsmateriale). Klik for at hente:

Hekse og hekseforfølgelserne

Hekse - skriftlige kilder

 

Til forløbet skal bruges:

  • Papir til heksesedlerne (en seddel pr. elev)
  • Sakse eller andet af jern til nåleprøven
  • En skål med vand
  • Bolde eller andet, hvor noget kan flyde, og andet synker
  • Tørt brød (gerne rugbrød) som erstatning for nadverbrød
  • Evt. kildemateriale i form af billede eller anklager fra Køge Huskors

 

Faglige mål

Forløbet er tilrettelagt med udgangspunkt i folkeskolens forenklede Fælles Mål. Det er lærerens valg af vinkel og eventuelle placering af forløbet i årets læringsmål, der vælges og/eller skal formuleres.

Vi har i tilrettelæggelsen lagt vægt på kompetenceområdet 'Kronologi og sammenhæng' med færdigheds- og vidensmål om 'Det lokale, regionale og globale'.

Tilrettelæggelse

Forløbet er tilrettelagt som en 'gåde' (historisk problemstilling). Eleverne får indledningsvis baggrundsviden om tiden og hekse generelt.

På den måde lægger forløbet sig op ad det problemløsende aspekt i historieundervisningen. 'Gåden' er problemet, og eleven sætter sin viden og sine kilder ind i arbejdet med løsningen.

Forløbet bør tilrettelægges som klassearbejde, men kan også gennemføres individuelt eller i grupper.

Vi anbefaler klassearbejde, da der herved vil være mulighed for de diskussioner/drøftelser og den videns-, erfarings- og holdningsdeling, som opgaverne lægger op til.

Evaluering

Forløbet er som sådan selvevaluerende, da elevernes samtaler og diskussioner, samt deres bud på 'gåden' viser deres refleksioner. Dette arbejde kan eventuelt følges op med individuel eller gruppesamtale om læringen i forløbet.

 

Kolofon

Spot en heks - mobning i gamle dage

Et forløb udarbejdet i forbindelse med et lokalt formidlingstilbud på Køge Museum

af Kathrine Venge Eilsborg og Steen Djurhuus

Museum Sydøstdanmark, 2020

Der gives hermed rettighed til at udvælge passager og viderebearbejde materialet til eget brug og til at copy/paste passager ind i eget materiale.