Opgave 3

Er nogle steder mere magtfulde end andre?

Valdemar Atterdag blev konge i 1340. Næsten hele det danske rige var pantsat, da han tiltrådte. I de 35 år han var konge opkøbte og erobrede han det danske rige tilbage. 

Her kan I se to kort. Det første kort viser det danske rige, som det så ud, da han blev konge i 1340. Det andet kort viser det danske rige, som det så ud, da Valdemar Atterdag døde i 1375.

 

Hvilket sted ville I have valgt at bygge rigets største borg, hvis I havde stået i Valdemar Atterdags situation?

Placer jeres borg med et kryds på begge kort i opgavehæftet.