Indledning

Vikingetiden er en af de mest berømte perioder i danmarkshistorien både i Danmark og i resten af verden. Vikingerne blev kendt som nogle vilde krigere, men handel og håndværk var en stor og vigtig del af vikingernes hverdag.

Handelen var vidt forgrenet ud i verdenen, og vikingernes netværk var stor.

Men hvem handlede vikingerne med? Og hvad handlede de med?

 

Hvis I arbejder med iPads eller Apple pc'er, kan I downloade materialet som iBook her:

Handel og håndværk.ibooks