Helligåndshuset

Det eneste bevarede helligåndshus i Danmark

Mange købstæder i middelalderen havde helligåndshuse. De fungerede som en blanding af hospital og plejehjem for fattige. Frivillige plejere under ledelse af en præst passede her hittebørn, forældreløse børn, syge og gamle.

I middelalderen var helligåndshusene selvstændige kirkelige institutioner under bispen i det enkelte stift. Nogle helligåndshuse blev omdannet til helligåndsklostre, underlagt Helligåndsordenen i Rom. Ordenen blev indstiftet i Sydfrankrig i 1198 som hospitalsorden med det formål at stå for pleje af fattige. Ordenen blev nedlagt i 1847.

Helligåndshuset i Næstved kendes fra ca. 1390. Den smukke bygning som huser Næstved Musem, stammer dog fra 1400-1500-årene. Man mener at bygningen oprindeligt har været en boderække (udlejningsejendom) som blev ombygget i begyndelse af 1500-årene i forbindelse med planer om at omdanne bygningen til et Helligåndskloster. Planerne blev opgivet, og derfor er Helligåndshuset i Næstved det eneste bevarede helligåndshus i Danmark. 

Under Reformationen blev driften af helligåndshuset overtaget af byen i 1532 og fungerede som sygehus for ubemidlede indtil 1883. Fra 1827-1883 var det tillige arbejdsanstalt. I perioden 1853-1903 fungerede det desuden som militærsygehus for Dragonregimentet. Herefter blev det anvendt som beboelse og depot. Det bliv restaureret i 1927 og indrettet som museum. Helligåndshuset ejes af Næstved Kommune.