Harald blev overbevist

En af forklaringerne på, at Harald skiftede religion til kristendommen, kunne være, at han faktisk virkelig var blevet overbevist om, at det var det rigtige.

Det beretter krønikeskriveren Widukin, som skrev historien om Haralds omvendelse ned, kort efter det var sket.

Widukin fortæller om præsten Poppo, der var sendt til kong Harald i Danmark for at fortælle ham om kristendommen.  Mens Poppo var hos kong Harald, blev han udfordret til at bevise, at hans gud var den rigtige. Det skulle foregå ved, at Poppo skulle bære ”jernbyrd”. Det vil sige, at Poppo skulle bære glødende jern i sine bare hænder i så lang tid, som kong Harald bestemte. Hvis han ikke fik betændte brandsår af at bære det glødende jern, så var det, fordi hans gud beskyttede ham. Widukin fortæller, at det lykkedes for Poppo. Harald Blåtand blev så imponeret over det, at han bestemte sig for at skifte religion til kristendommen.

 

Widukins fortælling om Poppos Jernbyrd:

Kong Harald, om hvem det siges, at han var ivrig efter at høre, men sendrægtig i at tale, spurgte ham nu, om han var villig til at bevise denne Tro paa sig selv, hvortil Poppo uden Tøven svarede ja. Kongen lod saa Klerken sætte under Opsyn til Dagen efter, og da det var bleven Morgen, lod han et stort, tungt Stykke Jern ophede og bød Klerken bære det glødende Jern for den katolske Tro. Den Kristi Bekender greb uden Vaklen Jernet og bar det saa længe Kongen bestemte, fremviste saa sin Haand, der var uskadt, og overtydede saaledes alle om den katolske Tros Sandhed. Derover omvendte Kongen sig, besluttede at ære Kristus alene som Gud og bød de Folk, han herskede over, at forkaste Afguderne, og han viste senere Præsterne og Guds Tjenere skyldig Ære.

Historien om Poppo er første gang vi hører om jernbyrd i Danmarks historie. Men senere blev det en mere almindelig måde at overbevise andre mennesker om sandheden på. Man gjorde det også nogle gange under retssager i middelalderen. Så skulle en person bære glødende jern for at overbevise andre om, at man var uskyldig.

Fire af 29 plader fra relikvieskrin i Tamdrup Kirke:

  1. Bispen argumenterer for kristendommen. Bag bispen lytter Poppo.
  2. Det afgørende øjeblik, da Poppo stikker hånden i den gloende jernhandske.
  3. Poppo viser jernhandsken frem for kongen, der troner med scepter i hånden.
  4. Kongen døbes i en tønde.

Fotos: Lennart Larsen, Nationalmuseet

 

Synes du, at det virker som en god måde at overbevise andre om, at man har ret?

Hvis du skal overbevise andre om, at du har ret i noget, hvordan vil du så gøre det?

Gør vi nogle underlige ting i dag, for at overbevise andre mennesker?

Drøft spørgsmålene i gruppen.

 

Poppostenen siges at være der, hvor Poppo døbte Harald.

Foto: Wusel007