Kulturarven som værdi

De mange arkæologiske undersøgelser i Danmark rummer mængder af viden om vores forhistorie. Det er historier, der tilhører og vedkommer alle, og som skal formidles. Museerne, der udfører undersøgelserne, kan skabe værdi for både lokalområderne, og for de offentlige og private bygherrer.

Som bygherre kan du altid kontakte museet eller den ansvarlige arkæolog og få råd og vejledning til “Kulturarven som værdi”. Konkret kan museet tilbyde fx foredrag, lokale udstillinger eller åbent-hus arrangementer på udgravningen. Det kan ske enten som tilkøb eller indenfor den budgetpost på udgravningsbudgettet, der eller skulle dække bygherrens kulturhistoriske rapport.