Tidslinjen - Anvendt Arkæologi i Køge Nord

Når Køge Kommune bygger en ny bydel i Køge Nord udfordrer udviklingen de eksisterende fællesskaber på stedet. En gentænkning af hvordan vi bruger stedets kulturhistorie skal binde området sammen på ny.

Byggeriet af den nye bydel i Køge Nord har afledt omfattende lovpligtige arkæologiske undersøgelser og givet meget ny viden om fortidens beboere i området. Formålet med projektet er at anvende denne viden til at danne et nyt fælles udgangspunkt for eksisterende og nye beboere på stedet.

Det skal opnås gennem at lave:

• En arkæologisk syntese – en fælles historie, der stiller spørgsmål og sætter nutidens Køge Nord i perspektiv.
• Citizen Science projekter – inddragelse af beboere i Køge Nord i skabelsen af den fælles historie.
• Aktiv formidling – udvikling af Tidslinjen, en vandrerute, der sætter den fælles historie i spil og skaber forbindelse mellem det nye og det eksisterende Køge Nord.

Projektets mål er udfordre og udvide det traditionelle arkæologiske vidensbegreb ved at invitere borgerne med ind i skabelsen af historien og sætte den i spil i forhold til de aktuelle problemstillinger, som den moderne udvikling skaber. Erfaringerne fra arbejdet i Køge Nord skal bruges til mere generelt at gentænke de lovpligtige udgravningers rolle og anvendelse i nutidens samfund; med andre ord er målet at skabe en strategi for en såkaldt Anvendt Arkæologi.

Projektet udføres i samarbejde med Køge Kommunes Idræts-, Fritids- og Kulturplan for Køge Nord.

Projektet er gjort muligt gennem en bevilling fra Velux Fondens museumsprogram. Læs mere her

Projektets projektleder og kontaktperson:

Anna Severine Beck, museumsinspektør; asb@museerne.dk; +45 29910820

Find projektets øvrige deltagere her