Lærervejledning og kolofon

Vikingernes religion

Der skete noget meget specielt i løbet af vikingetiden med vikingernes tro. Nogle vikinger begyndte nemlig at skifte tro. I stedet for at tro på Thor og Odin og de andre guder fra nordisk mytologi begyndte nogle vikinger at tro på, at der kun var én gud, og at han havde sønnen Jesus. De blev kristne.

En af de vikinger, der blev kristen, var den danske konge Harald Blåtand. Kong Harald Blåtand besluttede, at fremover skulle alle danske vikinger være kristne. Det skrev han på en sten, som vi i dag siger, er Danmarks dåbsattest.

Men hvorfor besluttede Harald Blåtand, at de danske vikinger skulle skifte tro fra den nordiske mytologi til kristendommen?

Hvad fik ham til at synes, at det var en god ide?

I skal nu lære om både nordisk mytologi, Harald Blåtand og vikingernes kristendom. Til sidst skal I bruge alt det, I har lært til at prøve at give et svar på gåden.

 

Målgruppe

Forløbet henvender sig til folkeskolens mellemtrin og overbygning, men kan anvendes af alle, der har lyst og interesse.

 

Omfang

Forløbet anslås at vare 2-4 timer alt efter hvilke dele, der (fra)vælges, og hvordan arbejdet tilrettelægges (se under 'Tilrettelæggelse').

 

Indhold

Kort gennemgang af forløbet:

  • Eleverne præsenteres for 'gåden' (= den historiske problemstilling), de skal arbejde med.
  • Introduktion til vikingetiden, mytologien, kristendommen, Harald Blåtand og den mundtlige overlevering.
  • Eleverne arbejder med fire mulige grunde til, hvorfor vikingerne skiftede over til kristendommen.
  • Afslutning, hvor eleverne anvender deres viden og erfaringer til at komme med egne bud.

 

Materialer

Følgende materialer anvendes:

  • Baggrundstekster
  • Originale kilder i oversættelse
  • Lydfiler fra udstillingen på Danmarks Borgcenter
  • Billeder (også som kildemateriale) og illustrationer
  • Multiple choice-opgaver
  • Spil

 

Faglige mål

Forløbet er tilrettelagt med udgangspunkt i folkeskolens forenklede Fælles Mål. Det er lærerens valg af vinkel og eventuelle placering af forløbet i årets øvrige arbejde, der er afgørende for, hvilke faglige og læringsmål der vælges og/eller skal formuleres.

Vi har i tilrettelæggelsen lagt vægt på kompetenceområdet 'Kronologi og sammenhæng' med færdigheds- og vidensmålet, hvor 'eleven kan identificere brud og kontinuitet i historien'.

Materialet behandler historiefagets kanonpunkt 'Jellingsten'.

 

Tilrettelæggelse

Forløbet er tilrettelagt som en 'gåde' (= historisk problemstilling). Eleverne får indledningsvis baggrundsviden om tiden og troen. Denne viden er vigtig for at kunne komme med en kvalificeret løsning på 'gåden'.

På den måde lægger forløbet sig op ad det problemløsende aspekt i historieundervisningen. 'Gåden' er problemet, og eleven sætter sin viden og sine kilder ind i arbejdet med løsningen.

Forløbet bør tilrettelægges som gruppearbejde (vores anbefaling), men kan også gennemføres som individuelt eller klassearbejde.

Vi anbefaler gruppearbejde, da der herved vil være mulighed for de gruppediskussioner/drøftelser og den videns-, erfarings- og holdningsdeling, som opgaverne lægger op til. Endvidere er visse praktiske og/eller kreative opgaver formuleret således, at gruppearbejde er påkrævet.

Læreren bør i sin tilrettelæggelse sætte sig ind i reglerne for spillet i kapitlet om 'Samfundet', så eventuel hjælp kan ydes til elever og/eller grupper.

Læreren bør også være opmærksom på materialets aktiviteter og øvelser, så den fornødne hjælp kan ydes.

 

I kapitlet om 'Nordisk mytologi er lagt en quiz om ugedagenes navne.

Det er en pdf-fil, som eleverne downloader og kan svare direkte i. Mind dem om at gemme filerne på deres pc eller tablet. Den kan naturligvis også printes ud og udleveres til eleverne. Her er quizzen samt facit.

 

 

Evaluering

Forløbet er som sådan selvevaluerende, da elevernes samtaler og diskussioner samt deres bud på de kreative opgaveløsninger og 'gåden' viser deres refleksioner. Dette arbejde kan eventuelt følges op med individuel eller gruppesamtale om læringen i forløbet.

Derudover kan en test i eller quiz om de historiske fakta eller andre elementer fra forløbet gennemføres. Der findes på internettet et utal af værktøjer til at udvikle disse.

 

Kolofon

Vikingernes religion

Et forløb udarbejdet i forbindelse med særudstillingen 'Vikingernes Metropol' på Danmarks Borgcenter, april-oktober 2017

af Maja Rechendorff Møller og Steen Djurhuus

Museum Sydøstdanmark, 2020

 

Der gives hermed rettighed til at udvælge passager og viderebearbejde materialet til eget brug og til at copy/paste passager ind i eget materiale.