Organisation

Bestyrelse
Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede strategiske ledelse, udvikling, drift, økonomi, afrapportering til kommuner og Kulturstyrelse. I den forbindelse følges Kulturministeriets anbefalinger god ledelse.

Se bestyrelsen her.

Museumsdirektør
Direktøren er museets øverste administrative leder og virker under ansvar over for bestyrelsen. Særlig vigtig er direktørens forpligtelser i arbejdet med udvikling af det samlede museum, der foregår i samarbejde med bestyrelsen og et ledelsesteam bestående af chefer og afdelingsledere. Museumsdirektøren er leder for chefer og afdelingsledere. Direktøren har det samlede udviklingsansvar for museet. Direktøren kan i samarbejde med dette ledelsesteam fastlægge udviklingsaftaler for den generelle eller særlige udvikling af hver afdeling/enkelt museumshus og faglige fællesområde

Enheder/chefer
Fire enheder er ansvarlige for: Kulturarv, Ejendomme og Udstillinger, Salg og Marketing samt Økonomi. De fire enheder ledes af en chef. Enhedscheferne er forpligtet af de beslutninger, som bestyrelsen, ledelsesteamet eller museumsdirektøren træffer. Ligeledes forventes det, at cheferne bidrager konstruktivt til opfyldelse af de planer, herunder strategiske, som bestyrelsen, direktøren eller ledelsesteamet beslutter.

Afdelinger/ledere
Museet består af tre afdelinger: Vikingeborgen Borgring/Køge Museum, Holmegaard Værk/Næstved Museum og Danmarks Borgcenter/Møns museum. En afdelingsleder har ansvar for den faglige profil opretholdes og formidles samt kontakten til de lokale støtteforeninger. En Teamleder har ansvar for publikum, butikker og arrangementer, skoletjeneste, udstillinger og den daglige interne og eksterne kommunikation samt kontakten til frivillige. 

Afdelings- og Teamlederen er forpligtet af de beslutninger, som bestyrelsen, ledelsesteamet eller museumsdirektøren træffer. Ligeledes forventes det, at afdelings- og Teamlederen bidrager konstruktivt til opfyldelse af de planer, herunder strategiske, som bestyrelsen, direktøren eller ledelsesteamet beslutter.

Medarbejdere i enheder og afdelinger
Museum Sydøstdanmark er organisatorisk baseret på fire enheder og tre afdelinger, der sammen varetager veldefinerede dele af museets ansvarsområder. Medarbejderne er organiseret i enhederne og afdelingerne. Enhedernes medarbejdere er spredt ud på alle hovedafdelingerne, således at der alle steder opretholdes en faglig bemanding. 

Afdelingerne har tilknyttet en fast medarbejderstab bestående museumsværter som alle referer til afdelingslederen.

Til alle afdelinger er tilknyttet et flerfagligt team. Teamet består af faginspektører fra Kulturarvsenheden samt medarbejdere knyttet til den daglige drift af den lokale afdeling. Afdelingslederen og det flerfaglige team indstiller forud for et nyt år hvilke udstillinger, undervisningsforløb og formidlingsaktiviteter, der skal tilbydes museets gæster. 

Medarbejderne er forpligtet af de beslutninger, som bestyrelsen, ledelsesteamet eller museumsdirektøren træffer. Ligeledes forventes det, at medarbejderne bidrager konstruktivt til opfyldelse af de planer, herunder strategiske, som bestyrelsen, direktøren eller ledelsesteamet beslutter.

Der er i organisationsplanen ingen formidlingsafdeling. Formidling er noget alle gør. Museumsværten, forskeren, kommunikationsmedarbejderen, underviseren. Det er de flerfaglige teams, der sammen med afdelingslederen har det daglige ansvar for formidlingen i den enkelte afdeling. Afdelingernes vagtplaner, arrangementer, undervisning og udstillinger koordineres desuden på tværs af afdelingerne.