Bestyrelse

Bestyrelse

Formand
Torben Nielsen, tidligere Nationalbankdirektør

Næstformand
Christian Wedell-Neergaard, Godsejer

Medlemmer af bestyrelsen
Sune Bang, Direktør Kommunikationsbureuet København
Tina Damgaard Sørensen, Museumsdirektør, Vikingeskibsmuseet
Tove Dalby Johanssen, repræsentant for Museumsforeningerne
Charlotte Fly, Direktør Rosendahl
Bo Manderup, Vordingborg Kommune
Anders Ladegaard Bork, Køge Kommune
Linda Frederiksen, Næstved Kommune
Kasper Johanssen, Medarbejderrepræsentant