Bestyrelse

Bestyrelse

Formand
Torben Nielsen, tidligere Nationalbankdirektør

Næstformand
Christian Wedell-Neergaard, Godsejer

Medlemmer af bestyrelsen
Sune Bang, Direktør Kommunikationsbureauet København
Dorthe Seierøe Madsen, repræsentant for Museumsforeningerne
Charlotte Fly, Konsulent
Bo Manderup, Vordingborg Kommune
Anders Ladegaard Bork, Køge Kommune
Linda Frederiksen, Næstved Kommune
NN, Medarbejderrepræsentant