Forskning

Næstved Museum forsker i emner inden for arkæologi samt nyere tid og arbejder målrettet mod, at de emner vi forsker, samtidig er samfundsmæssige problemstillinger, og derfor lægger vi vægt på relevans for nutidens samfund. Dette kan bl.a. ske ved at vi udvælger emner, der kan belyse sammenhænge mellem større områder og over tid. Forskningen skal bidrage med væsentlig forskning inden for feltet. Ved væsentlig forskning forstås her projekter med en klar problemstilling på et velfunderet teoretisk og metodisk grundlag, som frembringer ny viden eller præsenterer nye tilgange til området.

Vores forskning skal altid leve op til både nationale og internationale standarder. Det betyder i praksis, at vi retter os efter det almene forskningsbegreb samt de krav, som stilles til forskningen i Museumsloven. Derfor tager al vores forskning på Næstved Museum udgangspunkt i tre nøglebegreber: Originalitet, transparens og gyldighed:

Originalitet betyder, at vi udvikler ny viden, indsigt og erkendelse.

Transparens betyder, at vi anvender relevante metoder og kontekstualiserer i relevante teoridannelser

Gyldighed betyder, at vi gør rede for arbejdets forhold til relevante videnområder

Det er målet, at forskningen ved Næstved Museum skal deltage i såvel nationale som internationale sammenhænge. Derfor lægger vi vægt på samarbejdet med andre museer samt med forskningsinstitutioner i ind- og udland.

Forskningen ved Næstved Museum bliver løbende formidlet her på hjemmesiden, i vores og andres udstillinger, i publikationer og til foredrag -både på populært og videnskabeligt niveau. Forskningen skal sikre en høj kvalitet i centrets udstillinger, aktiviteter og øvrige kommunikation.