Kurator for en dag

Hvad laver en kurator? Og hvordan finder de på, hvad de skal skrive?
Leg kurator for en dag.

Tema: Kurator for en dag

Udarbejdet af danskstuderende fra Læreruddannelsen Absalon, Vordingborg.

Vær opmærksom på, at der kræves tilmelding/booking til forløbet.

Læreren står selv for gennemførelsen af forløbet.

Se nederst, hvordan man gør.
Her finder du også printvenlige pdf'er med både lærervejledning og opgaveark.

 

Forløbets indhold

Dette tværfaglige forløb, 'Kurator for en dag', henvender sig til mellemtrinnet, specifikt til fagene dansk, billedkunst og historie.

Formålet med forløbet er, at eleverne får kendskab til, hvordan en kurator arbejder. Eleverne skal kunne skrive en museumstekst, der henvender sig til en specifik montreudstilling, som de selv har designet - med den forudsætning at eleverne har en forforståelse for, hvordan en montreudstilling er bygget op, og hvad den skal indeholde.

Alt dette har til formål at eleverne skal lave en museumsudstilling i deres klasseværelse, som de skal fremvise for deres parallelklasse.

 

Tip!

  • Dette undervisningsforløb kan også bruges på andre museer og tilpasses det, de udstiller.
  • Det er muligt at tilpasse indhold af montrerne alt efter forløb, eller hvad der er i montrerne på nuværende tidspunkt.

 

Forberedelse før besøget på Borgcentret

Det er vigtigt, at eleverne har kendskab til museumstekster samt begreberne 'kurator' og 'montre', inden de besøger Borgcenteret, da dette vil gøre oplevelsen mere spændende og levende for eleverne.

 

Medbring

  • Blyanter og viskelæder
  • Notesbøger eller papir
  • Tablets/iPads

 

Museumstekst

Museumstekster er en speciel type tekst, der ofte er nem at genkende. Teksterne er genkendelige, da de har en fast form, som tydeligt og informativt forklarer, hvad man kigger på, eller hvilken udstilling man er på vej til. Der findes tre typer museumstekster, de kan ses nedenfor:

 

Den informerede museumstekst

Formålet med en informerende tekst er at formidle viden om et emne. Det er vigtigt, at eleverne kan læse, forstå og selv skrive denne slags tekster, da de er essentielle i dagens videnssamfund.
Informerende tekster er kendetegnet ved at formidle viden om et bestemt emne ved hjælp af definitioner, klassifikationer og beskrivelser. Herudover er det karakteristisk, at genren belyser de generelle fællestræk ved et bestemt fænomen.

Sarina Alexandres diadem er af ukendt ophav. Den menes dog at være fremstillet hos Bolin. Et billede fra Dumaens åbning i 1906 viser Zarinaen med diademet og andre store statssmykker. (Eksempel fra tidligere udstilling.)

Sarina Alexandres diadem er af ukendt ophav. Den menes dog at være fremstillet hos Bolin. Et billede fra Dumaens åbning i 1906 viser Zarinaen med diademet og andre store statssmykker. (Eksempel fra tidligere udstilling.)

 

Den berettende museumstekst

Beretninger har til formål at give læseren oplysninger om noget, der er sket - dvs. at berette om én eller flere hændelser. Tiden, stedet og de involverede personer er vigtige kompositoriske aspekter i genren. Man kan inddele berettende tekster i to typer: den personlige beretning og den faktuelle beretning.

Uddrag: Magten har altid tiltrukket sig opmærksomhed - og med god grund. Forvaltes den forkerte, kan det være dødbringende. I 'Blod og diamanter' går Jim Lyngvild tæt på et af magtens mest iøjnefaldende symboler: smykkerne. Overdimensionerede pragtjuveler, hvis signalværdi glimter om kap med de overdådige ædelsten. Klarest af alle strålede den rige, russiske zarfamilie. (Eksempel fra tidligere udstilling.)

Uddrag: Magten har altid tiltrukket sig opmærksomhed - og med god grund. Forvaltes den forkerte, kan det være dødbringende. I 'Blod og diamanter' går Jim Lyngvild tæt på et af magtens mest iøjnefaldende symboler: smykkerne. Overdimensionerede pragtjuveler, hvis signalværdi glimter om kap med de overdådige ædelsten. Klarest af alle strålede den rige, russiske zarfamilie. (Eksempel fra tidligere udstilling.)

 

Den dialogiske museumstekster

Formålet med fortællende tekster er at underholde og danne. Den fortællende genre indbefatter mange forskellige teksttyper, fx eventyr, fabel, novelle og roman. Der er tradition for at inddele genren i korte og lange former, samt efter mere indholdsbaserede kategorier.

Citat: "De russiske statssmykker repræsenterer for mig det mest magtfulde, verden kan præstere. Udover, at de fysisk er enorme, er stenene af en helt ekstraordinær klarhed og renhed."  (Eksempel fra tidligere udstilling.)

Citat: "De russiske statssmykker repræsenterer for mig det mest magtfulde, verden kan præstere. Udover, at de fysisk er enorme, er stenene af en helt ekstraordinær klarhed og renhed." (Eksempel fra tidligere udstilling.)

 

Hvad er en kurator?

En kurator er den person, som designer udstillingen på museet, og som sørger for at opsætningen af montrerne passer til en god og informerende tekst.

 

Hvad er en montre?

En montre er et skab eller kasse, som har en eller flere sider af glas, og hvori man anbringer genstande, der skal udstilles, for at forhindre at de berøres eller stjæles. Man ser oftest en montre på et museum, hvor værdifulde og gamle historiske ting bliver udstillet på en smuk måde.

 

Under besøget

Ved ankomst på Borgcentret får eleverne en introduktion til stedet af læreren, som fortæller lidt om stedets historie, samt præsentere temaet på museet. Herefter skal eleverne ned på museet og opleve dagens udstilling.

Her får eleverne til opgave at læse museumsteksterne og tænke på det, de har lært hjemmefra om museumstekster. Eleverne skal i små grupper (à 4 elever) observere montrerne og lægge særlig mærke til, hvordan udstillingen ser ud fra forskellige vinkler. Eleverne skal undervejs tage billeder, så de bedre kan huske dagen.

Efter de har set udstillingen, skal de skrive nogle ideer ned til, hvad de synes, der skal være i deres personlige montre - montrerne skal indeholde udstillinger, som passer til Borgcentrets tema.

 

Efter besøget

Efter eleverne har været på besøg på Borgcentret, skal de i gang med projektet "Lav et museum i klasseværelset". Eleverne skal enten individuelt eller i par designe en montre, som har relevans til det, de har oplevet under besøget på Borgcentret. Det er en god ide, at eleverne bruger de billeder og noter, de har taget under besøget.

Eleverne kan designe deres montre i vores skabelon, som kan downloades længere nede.

  • Husk selv at downloade og printe skabelonen! (Se nedenfor)

Efter eleverne har designet deres montre, skal de nu i gang med at skrive en museumstekst til deres montre. Læreren kan kort repetere genren. Og det er op til læreren at bestemme, hvilken genre der skal skrives i, eller om der er frit valg.

Når eleverne har skrevet en lille tekst til deres montre, skal klasseværelset nu dekoreres som et museum, og parallelklassen kan inviteres på besøg.

 

Printvenlige pdf'er:

Lærervejledning

Skabelon

 

Booking:

Forløbet er helt gratis!

Men af praktiske årsager (evt. adgang til Gåsetårnet og redskaber) kræves der tilmelding.

Skriv til undervisning@museerne.dk.

Fortæl os, hvem I er (skole, klasse), og hvor mange I er (elever og lærere).

Fortæl også, hvilket forløb I ønsker, og hvornår (dato, tidspunkt) I kommer til Danmarks Borgcenter.

Skriv også meget gerne, hvis I derudover også ønsker adgang til udstillingen. Det er også gratis, men rart for os at vide.