Køge Museums Venner

Køge Museums Venner er en forening af historieinteresserede. Vi samarbejder med Køge Museum.

Køge Museums Venner har eksisteret siden 1962, og lige så længe har vi støttet Køge Museum med både penge og arbejde.

Vi vil gerne være med til at give folk mere viden om Køges historie. Det gør vi for eksempel ved at give en hånd med ved arrangementer på museet. Vi har flyttet stole, solgt kaffe og mad og hjulpet besøgende. Vi er også selv initiativtagere til arrangementer.

Vi har afholdt foredrag og leget middelalderfolk og vikinger. Vi har fortalt om byens og omegnens historie. Vi har besøgt egnens kirker og stået for udflugter i lejet bus. Fremover vil vi også være aktive, og nye ideer er velkomne.

Man kan holde sig orienteret om arrangementer og nyheder på Køge Museum på museets hjemmeside, i lokalpressen og via nyhedsbreve, som vi sender til alle medlemmer et par gange om året.

Medlemmer af Køge Museums Venner har gratis adgang på Køge Museum og opnår 10% rabat i Køge Museums butik mod forevisning af gyldigt medlemskort.

I det daglige arbejde sidder der en generalforsamlingsvalgt bestyrelse bestående af fire medlemmer, to suppleanter og en formand.

Vil du hjælpe os med at støtte museet? Har du lyst til at være med til at fortælle historie? Vil du høre mere om Køge Museums Venner, eller vil du melde dig ind, kan du skrive en mail til vores formand, Dorthe Seierøe Madsen, koegemuseumsvenner@gmail.com.

Du kan også træffe Dorthe Seierøe Madsen på tlf.: +45 23 23 81 78.

Bank: Danske Bank konto nr. 4424 - 4329201