Ønsker du at aflevere arkivalier eller fotos?

Vi modtager meget gerne arkivalier fra foreninger, organisationer, forretninger, virksomheder og privatpersoner.

Det lokale arkivmateriale er en vigtig kilde til Møns historie.

Hvis du vil aflevere fotomateriale, er det imidlertid nødvendigt for vores registrering, at du samtidig afleverer en beskrivelse af hvad og hvem, det er, som findes på billederne.

Der skal laves en beskrivelse for hvert foto eller for en gruppe af fotos med samme motiv.

Ønsker du at aflevere allerede indscannede fotos bør de være i høj opløsning (min. 300 dpi) og tiff-format, for at de kan bevares for eftertiden.

Kontakt os på lokalarkiv@museerne.dk eller mød os på Møns Lokalarkiv på Møns Museum fredage 10-14, hvis du vil være med til at bevare historien i vores område.