Mølleporten i Stege

Mølleporten i Stege

Mølleporten i Stege er den smukkeste af kun to bevarede byporte i Danmark. Tårnet har oprindeligt set anderledes ud med to etager uden tag. Den oprindelige Mølleport blev formentlig opført i senmiddelalderen mellem 1418 og 1452 da Stege by blev befæstet, sammen med en voldgrav og en vold. Mølleporten har også været brugt som fængsel under ”Den onde tid”.

Mølleporten har været tæt på nedrivning flere gange, da den var i dårlig stand. Men nu sker der noget. I august 2019 modtog Vordingborg kommune 10 mio. kr fra A.P. Møller Fonden til at restaurere bygningen. Og dette arbejde er nu færdigt.