Vikinger

Handel & Håndværk

Handelen var vidt forgrenet ud i verdenen, og vikingernes netværk var stor.

Men hvem handlede vikingerne med? Og hvad handlede de med?