Præsten

Efter mere end et halvt års forhør og et mislykket selvmordsforsøg tilstod Balle-Lars endelig mordet. En tilståelse, han dog hurtigt trak tilbage igen. Men spillet var ude! Sagen gik sin gang. Først i underretten, siden i højesteret. Den 26. september - med godkendelse fra kong Frederik VII - blev Lars dømt til døden.

Pastor Gjellebøl.Pastoren havde sit hyr med at få Balle-Lars til at tilstå. Det lykkedes aldrig.

 

Pastor Jacob Elisius Gjellebøl (1815-1890) var på det tidspunkt sognepræst i Præstø. Han fik i august 1860 en opgave: Han skulle "forberede de to Dødsdømte til Døden ved, i Overensstemmelse med Ritualet - tit og ofte at besøge dem, og med Flid drive derpå, at de nu alvorligen afbede hos Gud deres begangne grove Synd og Forseelse." Men andre ord: Han skulle få dem til at angre og bekende deres synder, så Gud kunne tilgive dem.

Niels Olsen blev benådet, men skulle afsone en livstidsdom i tugthuset. Lars Nielsen, Balle-Lars, derimod skulle henrettes.

Pastor Gjellebøl besøgte Balle-Lars hele 21 gange i fængslet for at få ham til at tilstå. Det var nødvendigt, hvis Lars skulle forene sig med Gud og sikre sin sjæls frelse. Men Lars havde fastholdt sin uskyld til sin dødsdag. At mødet med pastor Gjellebøl senere skulle gøre ham kendt helt op i vore dage, var der dengang ingen, der kunne forudse.

Sagen om Balle-Lars blev en af tidens mest omtalte kriminalsager. Udover Balle-Lars blev 19 andre fra det kriminelle netværk også fældet og idømt hårde straffe.

Spildte Guds ord på Balle-Lars

udødeliggjort med et ordsprog

Selvom det er over 150 år siden, at Lars Nielsen mistede hovedet i Ugledige Skov, kan man i dag stadig støde på talemåden "spildte Guds ord på Balle-Lars".

Det er en finurlig metafor for et godt råd, der ikke er blevet efterlevet. Vendingen stammer fra titlen på den spøjse lille bog, som pastor Gjellebøl udgav efter sine mange samtaler med den urokkelige Lars. I bogen beskriver han indgående deres samtaler. Det har helt sikkert været populær læsning!

Et foto af museets udgave af bogen.
Den kan sagtens lånes på biblioteket.

Gjellebøl Således er du kommet i denne nød og har siddet i år og dag i arrest. Det er fra Gud, for din sjæls frelse.

Balle-Lars Nej, det er ikke fra Gud, det er fra politiet!

Gjellebøl Tænk på din Gud og din dommer heroventil, er det godt for dig at fremtræde for ham i din tilstand?

Balle-Lars Ja, det er fanden tage mig godt.

 

Herefter konkluderer Gjellebøl, at Lars Nielsen var "forstokket og uimodtagelig for religionens påvirkning".

 

Spil en lille scene for de andre, hvor et godt råd bare ikke bliver efterlevet.

I kender nok alle til en situation, hvor "hvis bare han havde lyttet til mig ...".

Scenen skal slutte med sætningen "Spildte Guds ord for Balle-Lars".