Opgave 1

Hvor er I?

Kong Valdemar Atterdag levede i 1300-tallet. På det tidspunkt havde Danmark ikke nogen hovedstad. Det danske kongedømme et rejse-kongedømme. Det betød, at kongen og hans følge rejste fra borg til borg for at vedligeholde magten i hele riget.

 

Her er et kort, hvor de vigtigste af Valdemar Atterdags borge er tegnet ind.

Skriv i opgavehæftet navne på så mange af borgene som muligt.

Du kan eventuelt bruge et kort over Danmarks til hjælp.

Læg også mærke til jeres egen by. Ligger en af Valdemars borge måske i nærheden?