Stege Havn

Steges første havn
Når man står og kigger op gennem Dybsbrostræde, skal man forestille sig, at strædet engang endte i en skibsbro, der førte ud i dybt vand i havnen. Her kunne større fartøjer lægge til. Strædet var den direkte vej fra havnen op til Steges torv.
Havneområdet er i tidens løb fyldt op og bygget ud. I middelalderen lå kysten helt inde, hvor Nørresti løber i dag.

Steges middelalderhavn
Forestil dig, at du står i en lille robåd ude i vandet og kigger ind mod den travle havn, hvor et stort fragtskib, en kogge, er ved at losse sin last. På havnen venter en kærre på at køre den dyrebare last – måske lybsk øl – op til torvet for at blive solgt. – Den lige, bekvemme gade, førte direkte derop.

Steges handel
I en købstad som Stege kunne man købe tysk øl, pelsværk og huder fra Rusland, vin fra Frankrig, salt fra Nordtyskland, klæde og stof fra England og Nederlandene, krydderier og silkestoffer fra Orienten, samt meget andet, der indførtes til Danmark via de tyske hansestæder. Steges torv var meget stort i 1300-tallet, et af Danmarks største, faktisk. Der var plads til mange handlende.


Stege Havn 2016.

Runddelen
Vi ved ikke så meget om hverken havn eller bro, men på gamle kort kan man se et halvtårn eller en skanse, ’Runddelen’, hvor Dybsbrostræde begynder. Det skulle åbenbart beskytte adgangen fra havnen ind til byen. Måske var tårnet blot begyndelsen på en egentlig befæstning langs kysten. Måske har det stået i en palisade af træ, der var rådnet bort, da dette kort blev tegnet. Det kunne være spændende engang at lave en arkæologisk undersøgelse for at få mere at vide om havnebefæstningen!