Organisation

Bestyrelse

Formand: Torben Nielsen, tidligere Nationalbankdirektør
Næstformand: Christian Wedell-Neergaard, Godsejer,

Sune Bang, Direktør Kommunikationsbureuet København
Tina Damgaard Sørensen, Museumsdirektør, Vikingeskibsmuseet
Tove Dalby Johanssen, repræsentant for Museumsforeningerne
Charlotte Fly, Direktør Rosendahl
Bo Manderup, Vordingborg Kommune
Anders Ladegaard Bork, Køge Kommune
Linda Frederiksen, Næstved Kommune
Kasper Johanssen, Medarbejderrepræsentant