NæstvedArkiverne får ny billedplatform

NæstvedArkiverne og Næstved Museum har fået fondsmidler fra Næstved Kommunes Kulturudvalg, Brand af 1848 Fonden og Trelleborg Fonden til oprettelse af en brugerinddragende online platform for arkivets og museets samlinger af kulturhistoriske billeder. Platformen vil have fokus på bevaring, tilgængeliggørelse og formidling af historien og kommer til at hedde NÆSTVEDBILLEDER.

NæstvedArkiverne og Næstved Museum har over de sidste år digitaliseret institutionernes store og unikke samlinger af glasplader, negativer, fotos, film og lyd. NæstvedArkiverne og Næstved Museum har i fællesskab ca. 225.000 historiske billeder i form af papirfotos, negativer og glasplader. 55.000 billeder af disse er digitaliserede, hvoraf omtrent halvdelen af disse har metadata (oplysninger om år, motiv m.m.).

Billederne stammer fra bl.a. flere store professionelle fotografsamlinger fra Næstved og omegn som f.eks. J.B. Melberg (1893-1973), E. Arnholtz (1865-1938), Knud Christian Knudsen (1881-1972) m.fl.

Digitaliseringen i sig selv er imidlertid kun første skridt, hvis samlingerne skal kunne bruges og give mening fremadrettet. Et digitaliseret foto uden tilhørende oplysninger mister sin værdi, medmindre nogen kan genkende personerne eller motivet på billedet. De digitaliserede samlinger bør derfor tids- og stedfæstes og på den måde blive tilgængelige og søgbare for alle.

Allerede nu kan det være svært at berige et foto med nødvendige og værdifulde metadata som navne, steder og begivenheder, fordi personerne med denne viden er faldet bort. Denne tendens vil kun øges over tid og derfor har vi brug for hjælp. Borgernes historiske viden om deres by eller lokalområde skal sættes i spil, så samlingerne også har værdi for fremtiden.

På NÆSTVEDBILLEDER vil borgerne kunne bidrage ved bl.a. geotagging af materialet til interaktivt kort med pins, opmærkning af emneord og metadata samt kontakt til NÆSTVEDBILLEDER via mail med flere oplysninger om et konkret billede. Alle vil desuden kunne finde kulturhistorisk billedmateriale gennem fritekstsøgning, filtrering efter datering, licens m.m. samt via pins på et interaktivt kort over Næstved og omegn som man kender det fra fx Danmark set fra luften.

NÆSTVEDBILLEDER giver borgerne en bred, digital og nem adgang til vores fælles historie og kulturarv.

"Med ‘Næstvedbilleder’ får vi alle mulighed for at puste nyt liv i gamle fotografier. Det understreger, at kulturarv ikke kun findes på museer og på arkiver, men at det er en levende ting som alle ejer, og som alle kan være med til at aktivere," siger Kulturarvschef Kristoffer Buck Pedersen fra Museum Sydøstdanmark.