Aktuel forskning

På Holmegaard Værk vil vi gerne være endnu klogere på glas. Derfor har vores dygtige forskere blandt andet rettet fokus mod udviklingen indenfor dansk glasdesign, glasdesignets relation til dansk design i øvrigt og Holmegaard Glasværks industrihistorie i efterkrigstiden.

På Holmegaard Værk fortæller vi om kunsthåndværk, design og industrihistorie. Vi søger hele tiden ny viden indenfor disse områder, og i de kommende år sætter vi – Museum Sydøstdanmark – i vores forskning fokus på udviklingen indenfor dansk glasdesign og Holmegaard Glasværks industrihistorie i efterkrigstiden. Det gælder glasdesignets relation til dansk design i øvrigt, men også glassets og glasværkets kulturhistoriske betydning.

Museet samarbejder i sin forskning tæt med universiteterne, andre museer og med internationale forskningsinstitutioner, og her på siden vil vi løbende præsentere vores aktuelle forskning.

Center for Design- og Produktionshistorie
Holmegaard Værk er indgået i et spændende forskningssamarbejde omkring design- og produktionshistorie en række eksterne partnere:

Centret skaber rammer for forskningssamarbejde mellem museer, der huser samlinger af og arkiver om dansk, kunstindustriel produktion, og SDU Designstudier. Målet er forskning i både de historiske betingelser og udfordringer, der har formet Dansk Design, som det kendes i dag, og den ’brand heritage’, som nutidens virksomheder bygger på i design og markedsføring.

Produktionshistorien har samtidig aktuel relevans i forhold til det samfundsmæssige fokus på grøn omstilling til bæredygtig produktion og forbrug, herunder økonomisk og kulturel betydning af et godt håndværk, kvalitetsproduktion og design, der holder sin værdi i generationer.  

Centrets deltagere vil etablere løbende samarbejde og udveksling af viden om kilder og teorier, og gennem seminarer skabe opmærksomhed og indsigt hos såvel virksomheder, studerende som en bredere offentlighed.