Stegeborg

Netto i Stege er idag placeret oven på Stegeborg.

I 1247 blev Hertug Knud af Blekinge, som kong Erik Plovpenning holdt fanget på Stegeborg, befriet af lübeckerne. Det er første gang, vi hører om borgen, men hvor gammel borgen var, da befrielsesaktionen fandt sted, er ikke kendt. Sandsynligvis blev den bygget af Valdemar Sejr i begyndelsen af 1200-tallet.

Meget tyder på at Stegeborg sammen med borgene Jungshoved og Vordingborg indgår i en serie af kontrolposter, der tilsammen havde fuld kontrol med al skibstrafik gennem flaskehalsen på den vigtige handelsrute, der via bl.a. Falsterbo/Malmø forbandt Slesvig med Novgorod.

En ny borg
I 1314 blev borgen totalrenoveret. Den nye Stegeborg fik en meget stor voldgrav med sider, der var beklædt med træ: Borgholmens kanter blev holdt på plads med et kraftigt bolværk, og voldgravens ydre skråning var sikret med hundreder 60 cm brede og 3-4 m høje egeplanker. Plankerne står stadig under parkeringspladsens asfalt. Toppene er rådnet bort, men de nederste 1,5 - 3 m står næsten som nye.

Stegeborgs plankesatte voldgrav er helt enestående. Dens lige findes ikke. Måske var den bygget af træ, fordi borgen ikke var omgivet af land. Den lå på en lille holm på lavt vand. Den vanddrukne træpalisade var helt tæt og kunne holde havbunden på plads og det omgivende vand ude. Derfor kunne voldgraven stå med så dybt vand, at fjenden ikke bare kunne vade tværs over.


700 år gamle egeplanker fra borgens voldgrav.

Hvem bygger, og hvorfor?
I virkeligheden ved vi ikke med sikkerhed, hvem bygherren var i 1314. Vi tror, det var kong Erik Menved, men det kan i princippet godt have været fyrst Witzlaw af Rügen, der havde Møn i pant omkring dette tidspunkt. Vi kender heller ikke baggrunden for den nye borg. Mange ser den som et led i kongens forsøg på at holde en oprørsk befolkning nede. 

Men måske var årsagen en helt anden:
Der blev holdt topmøde på Stegeborg i år 1315. Man skulle lægge planer for en forestående krig mod Brandenburg og Stralsund. Fyrster fra Holsten og Mecklenburg, højtstående medlemmer af vendiske slægter samt kongens nærmeste mænd deltog. Krigsplanerne var en del af Menveds største projekt som konge: at genvinde dansk herredømme over hele Østersøen. En moderne borg var en passende kulisse for et topmøde med det sigte!

Borgens ladegård
Det var kun borgens centrale fæstning, der lå på den lille holm. Dens ladegård lå på fast land og strakte helt op til Stege kirke. Hvordan så borgens huse ud? Vi ved det ikke. Alle spor er væk både på borgholmen og på land! Vi har kun en litografi af borgens ruiner fra 1710.
Er den troværdig? Den ligner mest ruinerne af et fort i en de danske tropekolonier!