Redningen af vores jødiske landsmænd

Flugtrute Møn

Særudstillingen er en markering af 80-året for de danske jøders flugt via Møn til Sverige under den tyske besættelse af Danmark 1940 - 45. Flugtruterne dokumenteres i udstillingen, som indeholder væsentlige og ikke tidligere offentliggjorte beretninger og oplysninger.

 

Jødernes flugt på Møn kulminerede med store grupper af jøder, hvor især d. 10. oktober 1943 blev særlig dramatisk. Her foretog tyskerne en omfattende razzia ved Borre for at standse en gruppe på 32 danske jøder, som var på vej til Liselund slot på Østmøn. Herfra skulle de bringes i sikkerhed og sejles til Sverige om natten, og takket være en heroisk indsats fra lokale modstandsmænd og lokalbefolkningen blev tyskernes razzia en fiasko.

 

Formålet med at markere 80-året med en udstilling har dels været at indsamle beretninger og eventuelle artefakter fra personer, som selv husker, eller fra efterkommere fået fortalt om begivenheder i forbindelse med flugt via Møn. Og dels at fortælle historien om nazisternes utilstedelige behandling af danske jøder samt befolkningens støtte til at hjælpe jøderne på deres flugt til Sverige. En historie, som aldrig må glemmes.

 

FLUGTRUTE MØN er støttet med midler fra Gudbjörg og Ejnar Honorés Fond, Knud Højgaards Fond, Johan Schrøders Fond, Veluxfonden samt Kjeld Mortensens Fond. Og udstillingen er blevet til i et samarbejde mellem Lokalhistorisk Forening Møn, Møns Lokalarkiv og Langebæk Lokalhistoriske Arkiv.

 

Udstillingen vises i Baghuset på Møns Museum fra tirsdag – lørdag kl. 10 – 14 hele vinteren. Julelukket fra 15.12.2023 – 12.1.2024. Der er adgang til udstillingen gennem porten fra Storegade. Museets øvrige udstillinger og butik holder vinterlukket frem til 25.3.2024. Gratis adgang.

 

Læs mere på www.flugtrute-moen-1943.dk