Sponsorer

En lang række fonde har bidraget med økonomi til realiseringen. Ca 140 mio kroner bliver der alt i alt investeret i projektet. Investeringen der både tæller et nyt udstillingshus, ny administrationsbygning, Learning Lab., en større bearbejdning af fortidsmindet samt reetablering af de middelalderlige voldgrave. Målet er at fortælle historien om dengang Vordingborg var magtens centrum og skueplads for skelsættende begivenheder med nationalt svung.

Kulturel satsning og byudvikling
Det Nye Danmarks Borgcenter er kommunens største kulturelle satsning nogensinde. Her laver vi ikke kun museum, men engagerer virksomheden i udviklingen af hele Vordingborg by og opland.

Disse fonde har ydet bidrag
Arbejdsmarkedets Feriefond 

AP. Møller fonden 

Augustinus Fonden


Nordea-fonden


Knud Højgaards Fond

Nykreditsfond

RealdaniaByg

Realdania 

Andre væsentlige bidrag kommer fra
Vordingborg kommune 

Lokale erhvervsdrivende via medlemskab

Yderligere information
Adm. Direktør Keld Møller Hansen - ring: 2371 4108 eller mail:
 kmh@museerne.dk