Sponsorer

En lang række fonde har bidraget med økonomi til realiseringen af Danmarks Borgcenter. Investeringen på ca. 140 mio. kr. blev anvendt til et nyt udstillingshus med café, renovering af Kornerups gule rådhus til ny administrationsbygning, et nyt Slotstorv, en større landskabelig iscenesættelse og formidling af fortidsmindet samt reetablering af de middelalderlige voldgrave. 

Kulturel satsning og byudvikling
Det Nye Danmarks Borgcenter er Vordingborg kommunens største kulturelle satsning nogensinde. Borgen og Gåsetårnet er Vordingborg bys nationale stolthed og meget mere end et museum. Borgcenteret engagerer sig derfor i at skabe aktivitet, handel og byudviklingen.

Disse fonde har ydet bidrag
Arbejdsmarkedets Feriefond 

AP. Møller fonden 

Augustinus Fonden


Nordea-fonden


Knud Højgaards Fond

Nykreditsfond

RealdaniaByg

Realdania 

Andre væsentlige bidrag kommer fra
Vordingborg kommune 

Lokale erhvervsdrivende via medlemskab

Yderligere information
Adm. Direktør Keld Møller Hansen - ring: 2371 4108 eller mail:
 kmh@museerne.dk