Idé- og inspirationsseminar: Religiøse udviklinger og overgange i Skandinavien i det første årtusinde

Religioner er altid i forandring – ligesom de samfund og kulturer, de er indlejrede i. Dette seminar sætter fokus på religiøse udviklinger og overgange i Skandinavien i det ’lange’ første årtusinde e.v.t. (ca. 100-1100).

Dato: 11. april 2024

Tid: 10:30 - 17:30

Sted: Holmegaard Værk

Pris: 125 - 375 kr.

Det er velkendt, at vikingetiden (ca. 8.-11. årh.) var en religiøs overgangsperiode, hvor befolkningerne i Skandinavien antog, etablerede og udviklede kristne forestillinger, ritualer, værdier, ideologier og institutioner i takt med en øget politisk centralisering og stratificering af samfundet. Periodens religiøse ændringer italesættes traditionelt som en transition fra en førkristen eller ikke-kristen religion til kristendom. De seneste årtiers forskning har gjort det klart, at her var tale om en langvarig proces, som strakte sig over flere århundreder, og som omfattede komplekse relationer imellem top-down- og bottom-up-processer.

Velkendt er det også, at afgørende religionsmæssige udviklinger fandt sted i det 4.-6. århundrede i relation til samfundsmæssige ændringer, der f.eks. ses som en fokusering af kult omkring en fremvoksende herskerklasses monumentale residenskomplekser. Ligeledes har klimakatastrofer givetvis afstedkommet kultiske og mytologiske transformationer. Det er ligefrem blevet foreslået, at disse ændringer kan anskues som udtryk for en overgang til en ny religion, centreret om dyrkelsen af aserne. Imidlertid har disse udviklinger været genstand for mindre teoretisk og empirisk opmærksomhed i forskningen end overgangen til kristendommen, der som bekendt fandt sted nogle århundreder senere.

Med dette tværfaglige ide- og inspirationsseminar ønsker vi at kaste nyt lys over de religiøse udviklinger og interaktioner, som fandt sted i løbet af det første årtusinde e.v.t. Vi ønsker både at belyse de konkrete historiske og arkæologiske forhold og at 1 diskutere fænomenerne ’udvikling’ og ’overgang’ i henseende til religion mere bredt. Ved således at sammenstille et diakront og et synkront perspektiv håber vi at give anledning til nye diskussioner om, hvordan brud og kontinuitet kan indfanges og analyseres på relevante og frugtbare måder.

Se abstract her

PROGRAM

Kl. 10.30 Velkomst Jens Ulriksen, forskningsleder, CVS/Museum Sydøstdanmark

Session 1: Teoretiske og metodiske betragtninger

Kl. 10.40 Sophie Bønding, postdoc., ph.d., Stockholms universitet

Religion i forandring: Refleksioner over, hvordan vi får greb om religion og religiøs forandring i det første årtusinde e.v.t.

Kl. 11.10 Simon Nygaard, adjunkt, ph.d., Aarhus Universitet

Mundtlig kultur og dennes konsekvenser for religiøse forandringer og udviklinger i Skandinavien i det første årtusinde

Kl. 11.40 Emma Sørlie Jørgensen, ph.d.-stipendiat, Aarhus Universitet

Mundtlige helligteksturer som forsvar imod kristendom

Kl. 12.10 Teresa Østergaard Pedersen, museumsinspektør, ph.d., Holstebro Kunstmuseum 

Fra romersk magtbillede til nordisk kraftbillede: Nogle kunsthistoriske betragtninger om brakteater og billedappropriation

Kl. 12.40 - 13.30 FROKOST

Session 2: Religiøse overgange i arkæologisk belysning

Kl. 13.30 Lotte Hedeager, professor emerita, Oslo Universitet

Før-kristen verdensorden og billedverden

Kl. 14.00 Laurine Albris, post.doc, Nationalmuseet

Sakrale landskaber i diakront perspektiv (arkæologi og toponymi)

Kl. 14.30 Mads Dengsø Jessen, seniorforsker, Nationalmuseet

Equus caballus cultus – hesten som rituelt dyr i fund, ikonografi og ritualpraksis ved Tissø-komplekset

Kl. 15.00-15.30 PAUSE

Session 3: Udvekslinger og interaktioner - nye udviklinger

Kl. 15.30 Olof Sundqvist, professor, Stockholms universitet

Gudars skymning: om upplösningen och försvinnandet av den fornnordiska religionen

Kl. 16.00 Martin Wangsgaard Jürgensen, dr.theol., redaktør, Nationalmuseet

Ottonsk kristendom: Militant kærlighed og mission

Kl. 16.30-17.00 Opsamling, diskussion og tak for i dag

Praktisk info

Adresse: Glasværksvej 55, 4684 Holmegaard
Sted: Foredragssalen, 1. sal
Dato: 11. april 2024
Tidspunkt: 10.30 - 17.00
Alm. billetpris: 375 kr.
Studerende billetpris: 125 kr.

I prisen indgår deltagergebyr, pausekaffe m.m. samt en frokostsandwich inkl. en vand.

Tilmeldingsfrist: 28.03.2024 klokken 12.00 - TILMELDINGEN ER LUKKET

Parkering: Der er betalingsparkering, enten vha. en app (f.eks. EasyPark) eller ved betaling i receptionen (oplys nummerplade).

Offentlig transport: Fra Næstved Station går bus 602 til Fensmark. Hvis du står af ved stoppestedet Vibevej i Fensmark (Glasværksvej), er der under 500 meters gang til Holmegaard Værk

Besøg Holmegaard Værk

Oplev glaspustere puste nyt liv i gamle glastraditioner, 42.000 stykker Holmegaard-glas, 6.000 stykker Kähler-keramik, glaskunst i verdensklasse og meget mere.

Flere oplevelser

Tag et kig videre i vores aktuelle kalender og gør dig klar til endnu en historisk god oplevelse.

Restaurant Holmegaard

Er du sulten efter mere? Planlæg frokosten på Restaurant Holmegaard og få endnu en sanselig oplevelse. Her byder vi hele familien på frokost i en verden af smørrebrødsretter.